Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


                       Országvesztők!

                                             Vagy a kapitalizmus ügynökei?

 

Miután átlagos gondolkodás birtokával rendelkező ember számára megkérdőjelezhetetlen az emberiség jövőjét tekintve, a globalizáció elkerülhetetlensége, azt hiszem ezt, kár lenne vitatni!

Persze azért, hogy ne értsük félre egymást, azért illő lenne körvonalazni a globalizáció értelmét.

Tekintve, hogy a polgári okoskodók és politológusok, hogy még tovább fokozzam, a „politikatudományok” művelői, a multinacionális cégek tőkekiviteleit, „transznacionális” cégeknek titulálva már, (elhallgatva ugyan, mint egy, a kapitalista) globalizációról beszélnek!

 
A globalizáció, azonban, szerény gondolataim szerint, a nemzetek és földrészek (az emberiség megmaradása és jövőjének biztonsága érdekében) minden vonatkozásban való kiegyenlítődését kell, hogy jelentse!

Gazdasági, mentális, társadalmi viszonyok, amelyek egyformán fontosak a békés továbbfejlődés érdekében.

Ennek létrehozása, és működtetése csak a teljes szolidaritás elvén működhet!

A kapitalista termelési mód ebben a vonatkozásban, abszurditás!

Addig, vagyis a globalizáció megvalósulásáig, még nagyon hosszú utat kell megtenni.

Azonban az újkapitalizmus (neoliberalizmus) multinacionális (transznacionális globalizáció) újgyarmatosítását már nem is tagadják, ha igazán figyelünk a hírekre, akkor látjuk, hogy a kormány leplezetlen hivatkozással az IMF utasításait hajtja végre, illetve hajtotta végre eddig is!

A jelenlegi ellenzékről sem mondható el más, hiszen egy tőről fakadnak, és nem is különböznek egymástól, legfeljebb a cipő sarka magasabb. (Swift liliputi társadalma)

Visszatekintve az eddig történtekre, annyira szisztematikusnak tűnnek az események, hogy az ember gondolataiban, csakugyan felmerülhet egy világméretű (összeesküvés?) összetartás lehetősége is, hogy a kapitalizmus mentése még egy ideig sikeres maradjon! A cím erre utal.

Néhány ehhez a témához kapcsolódó bejegyzésemet csatolok a fenti gondolatokhoz!

Megyeri Mihály

Debrecen 2009. szeptember – 07.

 

                      Neoliberalizáció és globalizáció

              Ahogyan azt a polgári demokráciák magyarázzák, és ahogyan gondolják

 

Ahogyan gondolják

 A második világháború befejezésével, új, meghatározó világhatalmi jelentőséggel bíró társadalmi – gazdasági csoport alakult meg a világon.

A győztes hatalmak keleti blokkjában a Szovjet Unió vezetésével a szocialista országok tábora. Majd a későbbiekben, Ázsiában Kína, Korea, Vietnam, Közép Amerikában Kuba.

Az amerikai Fultonban Churchill és az 1947 – ben Truman által mondott beszédek elindították a két gazdasági világrend közötti hidegháborút.

Azonban sokkal lényegesebb ennél, hogy a szocialista országok puszta létezése inspirálta függetlenedési folyamatok elindulását.

A háborút követően, az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején sorra alakultak a gyarmati sorból függetlenné váló államok.

Ebben a vonatkozásban, mármint a társadalmi evoluciót tekintve, nem lehet elvitatni a szocializmus szerepét.

A volt gyarmattartó kapitalista társadalmak óriási idézőjelben „károkat” szenvedtek, helyesebben jelentős hasznokról voltak kénytelenek lemondani, amelyet nem is mindig egykönnyen hagytak odaveszni.

Új stratégiára volt tehát szükség a volt gyarmatokat illetően

Az önálló államisággal rendelkező volt gyarmatokon, azonban jelentős gyarmattartói befolyás maradt, nyelv, személyi kapcsolatok, betelepültek, stb.

A világot újra felosztó első világháborút követően a közel keleti arab országok olajtartalékainak feltárásában részt vevő, főleg Francia és Brit, majd később az USA olajkoncessziós szerződések már ezt a kapitalista stratégiát képviselték, tehát nem volt ez egy új felfedezés, a tőkés liberális gazdaság egy újabb változata.

Megszületett az elnevezés is, mivel eltért a klasszikus kapitalista koloniális struktúrától elnevezték hát újkapitalizmusnak, vagyis újragyarmatosításnak, amely tiszteletben tartja az állami önállóságot, valójában azonban a termelőeszközök és a tecnológia kitelepítésével, tulajdonlásával, függőségbe kényszeríti az illető államot. Vonatkozik ez a pénz és a kereskedelmi tőkére is.

A polgári ideológiában a neoliberalizmus kifejezést használják erre a fogalomra!

A tőkés világgazdaságban, régen túl vagyunk már a tisztán egy nemzeti tulajdonú vállalkozásokon, sőt a közismert nagyvállalatok is, már inkább multinacionális (többnemzetiségű) tulajdonban vannak, jellemző ez a finánctőkére (bankokra) is.

Ezek a multinacionális vállalatok aztán ott vannak a világ minden táján, ahova beengedik, (persze kedvező adózás feltételei mellett) őket.

Általában azért nem okoz ez nehézséget, mert ezek a tőkeerős, általában nagymúltú cégek vezető minőséget, tecnikát és tecnológiát képviselnek, amely ezeknek az országoknak egyszerűen nem elérhető saját erőből.

Nos ezt a multinacionális tőkekivitelt nevezi a legújabb polgári ideológia (demagógia) globalizációnak!

 
És ahogyan magyarázzák

Egyszerűen neoliberális globalizációnak nevezik ezeket a folyamatokat! Úgy beszélnek róla, mint a világban végbemenő természetes folyamatokról, a fejlődő országok felzárkóztatásának egyedüli eszközéről, mintha másként ez nem is történhetne!

A valóság.

Magyarra fordítva azonban látni kell, hogy ez, ha csak értelmezzük a kifejezés jelentését sem jelent mást, mint többnemzetiségű újragyarmatosítást!

Olyan adósságcsapdába, és függőségbe kényszerítve ezeket az országokat, olyan tulajdonrészeket birtokolni ott, hogy az irányítás és a hatalom az újkapitalista szövetség, kezében maradjon! Esetünkben az iparilag fejlett tőkés országok, vagy jóléti nyugati demokráciák azok, akik ezt a szövetséget alkotják.

Jólétük fenntartása érdekében a polgári demokráciák politológusai szülik, ezeket a hamis magyarázatokat, mint a szociális piacgazdaság a liberalizmus a neoliberalizmus, a populizmus, neopopulizmus, a szabadság, demokratizmus, stb. Ezek mind demagógiák, amelyek fölött ott uralkodik embereket, kis és nagyközösségeket egyaránt megosztó kapitalizmus fétise, a tulajdon.  

Az emberiség a tudományos fejlődés következtében és fennmaradása érdekében, nem kerülheti el a globalizációt!

És mint, ahogy elkerülhetetlen a tudományok fejlődése következtében a különböző társadalmak egymásra utaltsága, úgy a társadalmi fejlődés is törvényszerű szükségletté kell, hogy váljon!  

A globalizáció nem engedheti meg az öngyilkos magántulajdon alapú, kirekesztő és megosztó osztálytársadalom létezését!

Nem engedheti meg az egyre nagyobb tömegek kirekesztését a javakhoz való hozzájutástól! Nem engedheti meg személyeknek, vagy csoportoknak, hogy tulajdonukból ingyen, fényűzően éljenek, hogy érdemtelen magántulajdonuknak köszönhetően, tömegek fölött, országnyi területeken uralkodjanak!

Nem engedheti meg, hogy mindennapokká váljanak a manapság is látható, már science fiction-be illő nyugati életképek! Például az Afganisztánban szolgáló tengerészgyalogos teljes harci díszben, tömegtüntetésre kivezényelt rendfenntartók teljes felszerelésben, mint a jövő „underground” társadalom fékentartói, a jólét semmittevése okozta, tobzódó perverz szórakozások!

Az emberiség jövője nem szólhat egy föld alatt élő rabszolga társadalomról, és egy föld felett élő rabszolgatartó társadalomról!

A kapitalista termelési mód okafogyottá vált, sőt fenyegetően halad az önpusztítás felé!

Debrecen 2009. szeptember - 01.

Megyeri Mihály  

Európa cselédei.

A Svéd bankok részleges államosítására készülnek Svédországban félve a Balti államok gazdasági összeomlásától. (Lettország már egy 100 millió dolláros számlát nem tudott kifizetni!) A nyugat európai bankok félelme is fokozódik, hiszen ők is kölcsönzői a volt szocialista országoknak. A nyugati vélekedés szerint, ezekben az adós országokban hibás döntések következménye a várható összeomlások veszélye. Magyarul a fizetésképtelenség!

Ezért követelik az adós országoktól valutájuk leértékelését, valamint a kiadáscsökkentő intézkedések bevezetését. Mint ahogyan ezt Magyarországgal meg is tették, pontosabban ezt a követelést Magyarország politikai vezetése végre is hajtotta!

Persze ez a fejlett kapitalista nyugat követelése és véleménye!

Ezek a „hibák”, következmények, amelynek felelősei, okozói éppen hogy a fejlett kapitalista nyugat, és a velük lepaktáló valamennyi posztszocialista ország korrupt, országvesztő politikai és gazdasági vezetése!

De hát mit is érthettek ehhez a szabadság és jólét vízióitól elhomályosult szemű múzeumigazgatók, ügyvédek-tanárok, elhanyagolt művész emberek, birtok után vágyó kulák és kispolgári csemeték, naiv idealista egyetemisták!

Ezen országok ipari termelésének döntő hányadát a fejlett kapitalista tömegáruk előállítására rendezték át, (autó és elektronikai termékek gyártása) amelyek beszállítói hálózatát is erre szakosították. Könnyű volt a kínálatot elfogadtatni, hiszen a státuszfogyasztás lehetőségét (nyugati mérce) jelentette a nyugati életszínvonalat óhajtók számára.

Olcsó munkaerőt és piacot is jelentett a nyugat számára.

Ugyanakkor a lakosság körében a könnyű hitelek kiszolgáltatottságot, eladósodást (autó és lakáshitelek fillér nélkül nyugati valutában), és a szakmák leépülését is jelentette.

A tömegáruk előállításában a szakmai színvonalat elsősorban a termelőeszközök jelentik, kiszolgálásukra nagyrészt betanított munkaerőre van csak szükség!

A kereskedelemben a multinacionális cégek megjelenése a szintén dömping és tömegáruk forgalmazásával a kereskedelmi szolgáltatások nagy része is a fejlett nyugati tőke birtokába került. Ezzel is piaci lehetőséget teremtve, otthoni nagyrészt elavult raktári készleteiknek!

A tőkeerős, világ élvonalát képviselő, a vidék lakosságának nagyrészt munkát adó mezőgazdasági szövetkezeteket nyugati mintára támogatott farmer gazdaságokká fejlesztették vissza!

Így megteremtették a vidéki munkanélküliséget és a szegénységet, ugyanakkor az élelmiszeripari tevékenységet (konzervipar, hűtőházak, palackozó üzemek, húsfeldolgozók, stb.) tőkeerő hiánya miatt szintén kiszolgáltatták a nyugati tőkének, akik kényük - kedvük szerint vásárolják fel a megtermelt és előállított alapanyagokat!

A mezőgazdasági szövetkezetek gazdasági erejüknél fogva, sőt egyéb lokális gazdasági problémák megoldásában a települések támaszai voltak és lennének!

Valamennyi posztszocialista országra jellemzőek minimális eltérésekkel a fenti gazdasági történések.

Miután az Unióhoz való csatlakozás feltételei között elsőrendűen a gazdaság magánosítása szerepelt. (Nagyrészt vagyonleltár nélkül, szó szerint loptak!)

Lehetőség nyílt a nagy szakmai tudásbázissal rendelkező világhírű ipari bázisokat megszüntetni. Ahol a termékek előállításához az abban résztvevőknek szakmai tudással kellett rendelkezniük!

Az ilyen cégeket ma sem fenyegeti a csőd sehol a világon.

Említsünk csak néhányat az Egyesült Államokból. A General Electric, a Carter Pillar, a John Deer, a Harley Davidson, stb.

És ilyenek voltak Magyarországon a Ganz Mávag, a Csepeli és Esztergomi szerszámgépgyárak, a Diósgyőri Gépgyár, a Taurus, a Biogal, stb.

Világhírű turbinákat erőművekhez, hidakat, megmunkáló központokat, szerszámgépeket, különleges járműalkatrészeket, szuper tömlőket, életmentő gyógyszereket és kozmetikai termékeket állítottak elő. 

Mi indokolta a magánosítást, amelyet az Unió feltételként szabott? Miért nem lehet állami tulajdonú cégekkel kereskedelmi, vagy egyéb gazdasági, termék előállítási, szállítási, stb. kapcsolatot létesíteni?

Az a demagógia, amit ennek a magyarázatára adtak egyszerűen nevetséges.

A bizalom!

És a valóság! Most látszik csak igazán, tisztán és kézzel foghatóan a kapitalizmus igazi természete.

A kapitalizmus (interkapitalizmus) megtervezett előrelátó spekulációja, az illető országok gazdasági, majd politikai önállóságának is a megszűnését jelentik.

A válságágazatok kitelepítése. Válság esetén, kölcsönök nyújtása ellenében a politikai hatalom kisajátítása is megtörténik, hiszen a felhasználás módjától, teszik függővé a további kölcsönök folyósítását!

Szinte valamennyi volt szocialista ország gazdasága ki van szolgáltatva a fejlett nyugati tőke tömeg és dömping árut termelő ágazatainak, majd annak következményeként az ezeket finanszírozó finánctőkének!

Vagyis az árutermelés túlkínálata, pénzben kifejezett adósággá válik!

Sikeresen megtörtént a volt szocialista országok gyarmatosítása!

Szinte valamennyien el vannak adósodva, Európa cselédei lettek!

A magyarországi gazdaságpolitikában az történik, amit a Nemzetközi Valutaalap (IMF)

diktált, vagyis az ország valutájának leértékelése és a lehető legszigorúbb kiadáscsökkentő gazdaságpolitikai intézkedések!

A gazdasági önállósággal együtt így szűnik meg a politikai önállóság is!

Nincsen semmiféle pénzügyi válság!

A kapitalista termelési mód törvényszerűen és egyre gyakrabban bekövetkező túltermelési válsága van! Munkaerő, tömegek válnak feleslegessé. Ezeknek is élni kell.

A válságot finanszírozó, kölcsönöket folyósító bankok követelése semmiben nem tér el a fentiektől.

Kérdés azonban, mit tehetnek nem fizetés esetén?

További kölcsönökkel, állami fedezetvállalással finanszírozzák a válságot a visszafizetés reményében, vagy államosítják a bankokat?

A veszteséget fizessék meg az illető jóléti országok adófizetői, akik alatt értendő persze a fizetéssel rendelkező utcaseprő is, és értendő a saját országukban eltartásra szorulók ellátása is.

És természetszerűen adódik a kérdés és a nyilvánvaló válasz is!

Kérdés, a kapitalizmus létjogosultsága!

Vagyis, akik miatt bekövetkezik ez az állapot, a jólétük forrása, azokkal fizettetik meg, akikből ingyen jól éltek!

Lehet e érdemtelen tulajdonból ingyen jól élni?

Lehet e mások pénzének kölcsönadásából érdemtelenül nagyon jól élni?

Ha valakit érdekelne az én válaszom ezekre a kérdésekre, az nyilvánvaló NEM!

Az európai parlamenti választások fényes bizonyítékai annak az iránynak, amely megveti és elutasítja a kapitalizmust!

Megyeri Mihály

Debrecen 2009-06-10

 
A szeminárium

Bajnai két napos izraeli szemináriuma eredményes volt, mint ahogy a példa is mutatja!

A Budapesti Ítélőtábla feloszlatta a gárdát, sőt a mozgalmat is törvénytelennek találta.

Vajon ennyire egyszerűnek gondolják lopott és törvények segítségével rabolt tulajdonuk hatalmát az újkapitalisták?

Pedig a fizikából tanultak alapján is alaptételekről van szó! Hatás - ellenhatás, az impulzus tétel!

És aki következményektől tart, annak tudnia kell azt is, hogy mi okozza azt! Az Ok és Okozat törvénye.

Ilyen egyszerű ez, ahogy a közmondások le is egyszerűsítik! Aki másnak vermet ás,... Sokat akar a szarka... , egyszóval akinek vaj van a füle mögött, az tartson is a következményekről, mert a vajat nem ott szokták tárolni, és aki lopta a vajat az meg is látszik akár a bajuszán, akár a füle mögött!

Vajon a mozdonyfordító kapujában nem látták a névbitorló árulók a két figyelmeztető transzparenst?

A magyar nemzeti színű árulók miért vannak csendben?

Egyszerű a megoldás, és a válasz is!

Mert egypártok ők, egyformán árulók!

Az egyik az Internacionálét énekli, milliárdos létére!

A másik alsóbb néposztályokról beszél demokrata létére!

De akkor is, itt a demokrácia és a szabadság, mondják a kirekesztők, hazugok és tolvajok!

Elhisszük? Van, aki elhiszi?

Megyeri Mihály

Debrecen 2009. július - 04


 

Újgyarmatok

Új fogalmat kell bevezetni a multinacionális tőke fogalmának kibővítésére, mert ezek a tőkés társulások, most már nemzeti finánctőkés társulásokat (IMF) jelentenek, tehát nevezhetjük Interkapitalizmusnak is!

Nos ez az interkapitalizmus mindent igyekszik elkövetni, hogy a becsapott, kizsigerelt volt szocialista országok népeit továbbra is félrevezesse, abban a hitben tartsa, hogy milyen rettenetes elnyomástól szabadultak meg, mióta cselédjei, kiszolgáltatott koldusai lettek a kapitalista világnak!

Ezekben az országokban most már tisztán látják, hogy csupán áldozati bárányok voltak a kapitalista gazdaság spekulációs terveiben.

Ezek a tervek egyformán szolgálták a gazdasági és stratégiai célokat is.

A megfelelően legyengített és magánosított gazdasági környezet ennek tökéletesen megfelelt.

A túltermelési válságok idején, mint egy puffer, biztonsági szeleppel, az idehelyezett ő tulajdonukban lévő termelőegységek a termelését függesztik fel először, a felhalmozott készletek kifutásáig!

Magyarul egyszerű válságkezelési övezetek szerepét töltik be ezek az országok! Egyszerűbben az újragyarmatosítás áldozatai!

Hogy biztonságos tőkekiviteli terep legyen a nemzeti vagyont meg kellett semmisíteni!

Hazai segítséggel ez 1994-től 2004-ig sikeresen megtörtént

A katonai stratégiai szempont is fontos, hiszen egy lépéssel ki lett tolva az ütközési, elhárítási, és felderítési zóna.

Ha ide jönnek ellenőrizni, előre tudják, mit fognak tapasztalni és azt is tudják, hogy mit kell tenni! Hiszen nem vagyunk egyéb, mint Új gyarmat!

Fejünk felől a tetőt, 2013-ba a földet is ellopják a talpunk alól!

Éljen? Antall, Boross, Horn, Orbán, Megyessy és Gyurcsány meg a győztes nemzedék, az élcsapat!   

Megyeri Mihály

Debrecen 2009-01-23


 


 

Ha jók lesztek, és szót fogadtok!

Idézet egy előző írásomból.

Európa cselédei.

A Svéd bankok részleges államosítására készülnek Svédországban félve a Balti államok gazdasági összeomlásától. (Lettország már egy 100 millió dolláros számlát nem tudott kifizetni!) A nyugat európai bankok félelme is fokozódik, hiszen ők is kölcsönzői a volt szocialista országoknak. A nyugati vélekedés szerint, ezekben az adós országokban hibás döntések következménye a várható összeomlások veszélye. Magyarul a fizetésképtelenség!

Ezért követelik az adós országoktól valutájuk leértékelését, valamint a kiadáscsökkentő intézkedések bevezetését. Mint ahogyan ezt Magyarországgal meg is tették, pontosabban ezt a követelést Magyarország politikai vezetése végre is hajtotta!

Persze ez a fejlett kapitalista nyugat követelése és véleménye!”

Idézet vége.

És hogy mennyire így van, íme a bizonyíték!

A HVG gazdasági hetilap alábbi cikkét idézve rendes magyar embernek a zsebében ki kell, hogy nyílljon a bicska, ha ennyire semmibe veszik, ennyire megalázzák a gondolkodó állampolgárt!

Mintha azt mondanák valakinek, akinek a beteg lába helyett az egészséges lábát is levágják, nahát most már vigadjunk, mert a kezeidet nem vágták le!

 

A Bajnai-kormány megszorításai soha nem látott forinterősödést hozhatnak

2009-06-28 12:21:46

A portfolio.hu írása szerint a forint árfolyama soha nem látott erősödés felé tart az idei második negyedéves teljesítményével.

A hazai fizetőeszköz március 31-e óta 11 százalékkal értékelődött fel az euró ellenében, amire a közös európai valuta 1999-es bevezetése óta nem volt példa. A Bloombergnek nyilatkozó elemzők többek között a szakértői kormány megszorító intézkedéseit is kiemelik ennek kapcsán - írja a portfolio.hu.

Amennyiben a forint megtartja erejét az euróval szemben a következő két kereskedési napon, akkor rekordmértékű negyedéves felértékelődést könyvelhet el - mutat rá a Bloomberg. Az a tény, hogy a kormány végrehajtotta a megszorító intézkedéseket és a Nemzetközi Valutaalap pedig nemzetközi hitelcsomagot biztosított az ország számára megmutatta a befektetőknek, hogy a forinttal és a magyar állampapírokkal kapcsolatos félelmeik túlzottak voltak - nyilatkozta Wike Groenenberg, a Citigroup londoni feltörekvő piaci stratégája a Bloombergnek.

A befektetők úgy tekintenek Magyarországra, mint amelyiknek sikerült megtartani a költségvetési hiányát az egyre mélyülő recesszió közepette. Miközben Lengyelországban tovább emelkedik a GDP-arányos deficit, annak ellenére, hogy 0 közeli növekedést produkál (egészen pontosan 0,8 százalékos növekedést mértek az első negyedévben - a szerk.) - tette hozzá a Citigroup szakértője.

Brüsszel a 2009-es lengyel tervekben sem bízik: Varsó eredeti, azóta már bevallottan tarthatatlanná vált 4,6-es deficitcéljával szemben 6,6 százalékos hiányt vár. Lengyelország számára a költségvetés rendbetételére 2012-es határidőt javasol a bizottság.

Lengyelországról szóló elemzésünket itt olvashatja

Magyarországnak jelenleg szakértői kormánya van, amelyik sokkal inkább a fiskális problémák kezelésével foglalkozik, nem pedig a politikai csatákkal - fejtette ki véleményét Nigel Rendell, a Royal Bank of Canada londoni elemzője. A forinterősödésben szerepet játszhatott a svájci jegybank frankot gyengítő intervenciója is.

Fejezi be a HVG a cikket.

Nos a fentiek, nagyon sok, eddig tisztázatlan kérdést tesznek nyilvánvalóvá.

Nem lehet szó nélkül hagyni a sajtó gyerekmesébe hajló demagógiáját! Még hogy, soha nem látott forinterősödés! Ezt a mocskos megközelítést, nehéz szitkozódás nélkül eltűrni! Kinek vagy minek a szócsöve ez az újság? Ezek az újságok? Mi után a forint árfolyamát mintegy 30%-al csökkentették (230Ft – ról, 300Ft – os Euró) Most a 300 Ft-os Eurót tekinti alapnak? Felháborító!

Egy:!, Hogy ezek az állapotok bekövetkezzenek, a magyar politikai és pénzügyi vezetés hozzájárulásával történhetett csak meg! Belefoglaltatik a legfőbb politikai hatalom az Országgyűlés, a Pénzügy Minisztérium és a Nemzeti bank.

Kettő:! Az ország gazdasága a tömegárucikkek előállítását produkáló multinacionális tőkére és azok kiszolgálására (beszállító kisüzemek) alapozódik! Ezek a válságágazatok. Személygépkocsi gyártás, informatikai elektronika.

Három:! Az egyes pontban említett hatalmi szervek nem mások, mint a nyugati rabló tőke magyarországi helytartói! A médiák (sajtó, rádió, televíziók) pedig ezek szócsövei! A tények világosan ezt bizonyítják.

Négy:! Magyarország gyarmat, a nyugati tőke kiszolgáltatott kiszolgálója!

Nos az egyik főhelytartónak és persze mint, említettem valamennyi 386-os társának köszönhetjük a jótevőink nevében eljáró IMF bizalmát, aki nagyra értékeli hogy akaratukat végrehajtották, tovább nyomorították az amúgy is nyomorultakat, valamint életben tartják a válság okozta munkanélkülieket. Így továbbra is számíthatunk jóindulatára, további hitelekre is, csak így tovább! Lehet, hogy kérvényezni kell majd egy lélegzetnyi tiszta levegőt, netán egy pohár tiszta vizet is, mert hiszen, kinek a tulajdona itt minden?

Már meglehetősen felelős pozícióban (gazdasági miniszterként „tárgyalt”?, figyelt! az IMF intelmeire) és úgy látszik meg is kedvelték, mert szófogadó, értelmes, a múltját tekintve, ügyes kádertartalékot láttak benne.Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

Azután eljött az idő arra is hogy betöltse kiszemelt hivatását, a magyar országház országgyűlési termében. De miről is szól egy ilyen miniszterelnöki eskü? És miről szólnak a képviselői eskük! És miről szól a haza? És miről szól az otthon? És miről szól a család? És miről szól bármelyik otthon, vagy bármelyik család?

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

Már a forint leértékelése után vagyunk, azt megtették már az IMF hiteltárgyalások idején. Most azonban valakinek fel kellett vállalni a kiadáscsökkentő csomag ódiumát és tartalmát is!

Ehhez fogható nemzet, és népgyalázó programot csak Bokros Lajos nevével lehet párosítani! Igazi képet ad a kapitalista társadalom hatalmi viszonyaira és könyörtelen egoizmusára! Tudják ezt a hatalom birtokosai is, ezért a mundér becsületét védendő, igyekeznek megfelelő magyarázatot is adni becstelen tetteikre, amelynek okozói elsősorban a külföldi multinacionális tőke, hazai segédlettel.

Kép

El is ment hát egy, két napos továbbképzésre, merthogy nem mindenki nézi jó szemmel a megnyomorító tőke zsarnokságát.

Újra csak példamutató országok lettünk a hasonló cipőben járó volt szocialista országok számára! Megsimogatták a fejünket, mint a szófogadó, ajándékot remélő gyermeknek, és megígérték, hogy ha jók leszünk, és szót fogadunk meg is kapjuk a következő kölcsönt, amivel persze újabb jármot akasztanak a nyakunkba! Hát itt tartunk!   

Nem tudom, meddig tűrik az emberek, hogy egyszerűen szembe köpik, hülyének nézik, megalázzák, félreállítsák, kiforgassák javaiból, ellopják tulajdonukat, majd a tolvajához kelljen fordulnia alamizsnáért!

Debrecen 2009. – július – 03.

MegyeriMihály

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.