Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Megjegyzések

2011.04.19

Megszületett Magyarország első hazug és népnyomorító diktatórikus alkotmánya!

Fideszalkotmány

012345fideszalkotmany.jpg

 

 

Az „alkotmány” fenti állításomra vonatkozó pontjait, egyenként fogom indokolni!

 

Addig is a közelmúlt megjegyzéseimből, tennék közé három részben összefoglalva, amelyek, főleg elkötelezett újságok cikkeire, vagy politikai eseményekre való reagálások.

 

Első rész

1.,Navrasics úr koholmányához.

 

Ideje lenne, húsz év elteltével magyarul beszélni a parlamentben!
Mert az emberek figyelme elsiklik a politikai szóhasználat aljas csúsztatásain!


A KÖZJÓ NEM EGYENLŐ A JÓLÉTTEL!

A közjó a 300 EURÓS minimálbér, és a 100 EURÓS minimál nyugdíj JELENLEG!

Az EURO bevezetésével, a duplájával is éhen lehet halni!


A POLGÁRI JÓLÉT NEM EGYENLŐ AZ ÁLLAMPOLGÁRI JÓLÉTTEL!

A polgár fogalmába nem tartoznak a bérből és fizetésből élő beosztott alkalmazottak!


Ha pedig a törvények a szándékot és akaratot fejezik ki csupán, akkor annyit ér majd, mint a demokrácia emlegetése a polgári társadalomban!

 

KINYILATKOZTATÁS (malaszt) a népnek DEMOKRÁCIA ÉS JÓLÉT a polgárságnak!

 

2, A Fidesz nem az ország 2/3-át képviseli, hanem a választáson résztvevők 53 %-át. A több, mint 8 millió választópolgárból mindössze 2 706 292-en szavaztak a Fideszre.

 

3.,Magyarországnak és a volt szocialista országoknak össze kellett omlani ahhoz, hogy megtapasztalják a szocialista társadalom magasabbrendűségét, amely előbb – utóbb szükségszerűen fel fogja váltani az egyre növekvő ellentmondásokkal terhelt kapitalizmust!

 

4.,A polgári demokrácia nem egyéb, mint a tőketulajdonosok (termelőeszközök és finánctőke tulajdonosai) hatalma (demokráciája) a tőketulajdonnal nem rendelkezők (bérmunkások és alkalmazottak) felett!

Alkotmánya, pedig a tulajdonból ingyenélők jólétének, és hatalmának biztosítása!’

 

 

5., Mindenünk van, csak birtokba kell venni!

  

Ilyen kamatokkal, az idegen bankok minden harmadik kölcsöne tiszta nyereség! Majd ezzel a nyereséggel, vagyis a saját pénzünkkel vásárolják fel országunkat!

 

Ezek a bankok csak szigorú hazai ellenőrzés mellett működhessenek, csak adózott nyereséget vihessenek az országból! Egyáltalán, van e szükség rájuk?

 

Magyar pénzintézet, csak állami, vagy szövetkezeti tulajdonban működhessen, beleértve a Magyar Nemzeti Bankot is!  

 

Mi az hogy a Magyar Nemzeti Bank nem a magyaroké?!

 

Az alkotmány, amely elfogadja az újra termelést szolgáló eszközök egy bizonyos szinten felüli magántulajdonát (tőke), csak társadalom és közösségellenes lehet!

A társadalom elfogadná egy családi szintű (max.10 fő) tulajdonlást, ezen felül a tulajdon már csak érdemtelen  lehet! Csak az igazgatása, menedzselése az, ami elfogadható!

Mert az államot alkotó társadalom is közösség, amelyben a társadalmi igazságosságnak illene érvényesülni, amely csak közmegegyezéssel érhető el!

 

A törvényben ki kell zárni a tulajdon hatalmát, az abból való ingyenélést, vagy az abból való kirekesztést!

Vagyis, hogy a kirekesztésre való hivatkozás is ingyenéléshez vezethessen!

 

Népfelség, minden hatalom a népé, szabadság, demokrácia, szolidaritás, jólét!

’Húsz éve, ezek az aljas hazugságok ömlenek a nép felé a mocskos bérencek szájából!’

 

6., „A bankadó bevezetésével (200 milliárd) kerülhetők csak el, a megszorító intézkedések és az adóemelések.”

Amelyet Matolcsy „Leleményes, furfangos, igazi magyar megoldásnak” nevezett

És amit elhallgatott!

A bécsi bankár konferencián a miniszterelnöki megnyugtatás a bankárok számára értelmezhető volt, akár úgy is, mint egy önkéntes hozzájárulás a Forint leértékeléséhez.

EBBŐL KÖVETKEZŐEN? PEDIG VILÁGOSAN KÖVETKEZIK A HAZAI INFLÁCIÓ IS!!

Nem kell itt megszorító intézkedéseket tenni, adóemeléseket eszközölni! A fentiek tökéletesen helyettesítik az előbbieket. (átadták ezt a tevékenységet, ha, úgy tetszik)

2010. június 26. án USD:230,EURO:284,CHF:210,GBP:346 Ft.

7., A jövő nem képzelhető el, egy bizonyos szinten felül, a magántulajdonban lévő tőketulajdonnal több okból is. (kisvállalkozói szint)

Morálisan megalázó, megosztó, nyerészkedő, kirekesztő, közösségellenes kapitalista termelési viszonyokat, (párhuzamosan a tudományok termelőerővé válásával) szükségszerűen fel kell, hogy váltsa a fejlett termelési eszközök birtokával rendelkező közösség, a tulajdonos társadalom. Mert a hatalom eszköze a tulajdon! Csak így valósítható meg teljes foglalkoztatás, az emberi értékek kiteljesedése az egészségesebb és boldogabb, könnyebben élhető jövő társadalma!

megyerimihaly, (mmihaly23)
Debrecen 2010. május 31.

8., 75 Gondolkodjunk

Nem tudom, tagadásával mire utal, és milyen bizonyítékai vannak!

Egyelőre az emberiség nagyobbik fele közösségeket alkot, családot, munkahelyi, lokális, stb, társadalmi közösségeket, amelyek írott és íratlan, de szabályok, törvények szerint működnek!  

Összetartozásukat, egymásra utaltságukat nem lehet tagadni!

Minden egyes állításomat világosan indokolom!

Vagy nem értelmezte, csak felületesen olvasta ezeket az írásokat!

Mindenesetre a kritika nem tartalmaz, konkrét tényeket, indoklást, csupán indoklás, bizonyítás nélküli kritikát és tagadást!

Egyébként nem kötelező egyetérteni, de illő a bírálatunkat valós tényekkel alátámasztani!

Csak hozzáteszem: Az ókori görögöknél, és Rómában is demokrácia volt, a rabszolgák, pedig rabszolgák voltak! Demokrácia a polgárok kiváltsága volt!

Hogy rövid legyek

A kapitalizmus a polgári ideológia szerint is két alappilléren nyugszik!

Ez a szabadság és demokrácia az egyén számára!

Ezek nem létező fogalmak. A kapitalizmus alaphazugságai!

De, ha mégis megvalósulnának (ami nonsens), sem jelentene mást, mint a közösség tagadását!

Maradok tisztelettel

megyerimihaly

Kérem olvassa el értelem szerűen mégegyszer, mert minden mondatnak jelentősége van!

86

Tisztelt Gondolkodó társaim!

Az értékteremtés csak az emberi tevékenység (munka, mentális és manuális) eredménye lehet! Értékek nem születnek hitből, szeretetből, spekulációból, értékhamisításokból (tőzsdék)!

Aki, és akik ezt az értékteremtést meghamisítják, mások munkájából ingyen élnek, sőt erre törvényeket alkotnak, az értékteremtők ellenségei.

 

132

Azt hiszem nem folytatom, (de133 nak) a gazdasági válságok amelyek a piacok telítettségét, vagyis a túltermelést jelentik a kapitalista termelési mód eredménye, amely a tudományok termelőerővé válásának is egyik következménye, egyre sűrűsödnek ezek a válságok, illetve nagyhal kishal, a profit kényszere! Újabb tömegek szorulnak ki a javak megszerzéséből!

Ezért kell és szükségszerű a termelőeszközök társadalmi tulajdona!

De hát ezeket már megfogalmaztam bővebben!

Köszönöm a vitát!

Minden jót!

129

NEHOGY A Nyúl vigye már a puskát!
A pénz, mint univerzális csereeszköz a gazdaság eszköze, teremtménye!
A gazdaság, mint teremtő, minden érték létrehozója, működtesse, ellenőrizze az általa létrehozott csereszközt!
Tulajdonos bankárok? Abszurd!
Csak könyökvédős tintanyalók lehetnek egy normálisan gondolkodó társadalomban!
Felháborító, ami a nyugati demokráciák világában működik!
Swindlerek, és szemfényvesztők irányítják a gazdaságot!
A kutya farka csóválja a kutyát!
Első lépés a függetlenség útján!
A bankok szigorú munkára fogása, a lopás és hamisítás, a tulajdonnal való visszaélés büntetése!

Mert rend van a csillagok járásában, rend van a természetben, és rendnek kell lenni a társadalomban is!

 

9., Nem kell összetéveszteni a szalmát a szénával!


Akik milliomos, milliárdos létükre internacionálét énekelnek, azok nem szocialisták, nem bolsik, nem kommunisták!
(árulók Mszp)

Akik, burzsoá létükre néppártról és közjóról beszélnek semmi közük nincs a néphez!

(Fidesz)


A huszonkét ingatlannal rendelkező Pintér elkötelezettsége világos lehet mindenki számára!
Ezt Orbán Úr is bizton tudja!

 

10., Széchenyi terv 2

 

Féltett és drága kincseinkről van szó! A gyerekeink unokáink a jövő magyarságának életfeltételeiről! (Víz, élelmiszerek, gyógyszerek, környezet)

ELSŐRENDŰ és LEGFONTOSABB szempontnak kell lennie, hogy ezekben csak mellékszereplőként, statisztaként szerepelhessen a külföldi tőke!

A tulajdon, annak megóvása, fölöttük való rendelkezés hazai kiváltság legyen!

NEM SZABAD A HÚSZ ÉVES GYAKORLATOT FOLYTATNI!

Bárkié is legyen a hatalom, legyen akár kilencharmados többsége is!

Megyerimihaly

 

11., Baltámasz

 

Na kár a lyukas zsákba szelet pumpálni! Adiosz!
Senki sem születik nagykabátban, senki nem érdemli születése okán a mások teremtette javakat!
Aki ezt állítja nem az emberek közé való!
El kell különíteni!

 

A rendszerváltás pártjai között nincsenek jobboldali és baloldali pártok, csak tolvajok!
Én soha nem beszélek egyik vagy másik pártról!


Aki elfogadja az osztálytársadalmat, az emberek fölé rendelt tulajdon hatalmát, én azokat bírálom és kritizálom, mert ezek az én szememben csak tolvajok és bűnözők lehetnek!

 

Különösen akkor, ha ezt törvénnyel is alaptörvénnyel hazug módon támogatják is!

 

Mert ez nem egyéb, mint a mások munkájából való ingyenélés, akiknek, különösen a jóléti országokban a száma tömegesen gyarapszik! Lassan nem lesz aki dolgozzon! Aki pedig dolgozik annak száz évig kell hogy dolgozzon, nehogy sérüljön a semmittevők luxusfogyasztása!

 

12., 17 Anti!

Kettönk közül lehet, hogy én vagyok a butább!

Ezen most kár lenne vitatkozni!

Azonban nem értem, hogy miért nem kárpótolt Téged ez az újabb, hozzád hasonló Tolvaj rendszer!

Vagy nem jutott a privatizációs pénzekből számodra?

Pedig elprivatizálták a nemzeti vagyon 80% t, hozzávetőleg 140 milliárd Dollárt!

És Neked ebből nem jutott?

Nem árulnád el hova tűnt ez a rengeteg pénz?

Hozzá még ugyanennyit államadósságként fel is vettek, és ebből is kimaradtál?

Mostmár nagyon sajnálni való vagy, hiszen a nagykabát, amiben születtél, a Te Attributumod, ezek szerint, már nincs meg!

Hátha lesz még egyszer Recsk és Hortobágy, visszamész majd oda és meg fogod majd találni!

MERT Senki sem születik nagykabátban, senki nem érdemli születése okán a mások teremtette javakat!

Érted LOP, vagyis nem csak ANTILOP?

Vagy elképzelhető, hogy nem érted a POLGÁRI  DEMOKRÁCIA jelentését?

 

13.,

114 kikelet!

Lehet, hogy zaklatja kékvérből származó, levitézlett önérzeted, hogy néha tudatom Veletek is, hogy nem vagytok már azok, akik voltatok!

Ezt pusztán csak azért teszem, hogy tudjátok, (tudjad) hogy mi is (helyesebben) én is tudom, hogy (Te) Ti kik vagytok!

Jellemző a korcs („ősi”) címzetes származásotokra, ha kell, megalkudtok akár a fajtátok elárulásával is, a lelketeket is eladjátok az ördögnek, mint ahogy ezt tisztán látni is!

 

Soha nem voltam senki szolgája, és nem is fogok az lenni! Egyetlen felettesem az értékteremtő magyar nép, akitől a fizetésem is kapom!

Nem ÚGY mint Te!

 

KÉRDÉS

A FŐ KÉRDÉS!

HOL VAN AZ EMBEREK, A MAGYAR NÉP VAGYONA?
A NEMZETI VAGYON!
KIK LOPTÁK, ADTÁK EL, SZÁMOLTÁK FEL?
HOL VAN?
KI MULATTA EL?
HOL VANNAK A MEGÉLHETÉST GARANTÁLÓ MUNKAHELYEK?
GYÁRAK? NAGYVÁLLALATOK? SZÖVETKEZETEK?

NEM AZOKAT KELL GYALÁZNI, AKIKNEK MÉG MEGVOLT, AKIK OSZTOZTAK A JÖVEDELMEN MUNKÁJUK ÉRTÉKE SZERINT, HANEM AZOKAT, AKIK EZT ELLOPTÁK ÉS ELADTÁK!

 

A Kádár rendszernek semmi köze nincs ehhez a tolvaj világhoz!

 

Igyekszem folytatni.

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.