Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A rendszerváltásról igazul, 2010 ben.

(hazugság nélkül)

[b]Polgári értékrend, polgári tisztesség 2!

A magyar közéletben, nem egyszer, sőt gyakran elhangzik ez a kifejezés, mintegy nyomatékosítása egyfajta emberi magasabbrendűségnek, vagy valamilyen felmagasztalandó emberi tulajdonságnak![/b]

Polgárság, mint társadalmi kategória a különböző történelmi korokban mást és mást jelentett.

Legkisebb jelentőséggel a feudalista középkor polgársága bírt, míg a polgárság sokszínűségét és uralkodó osztállyá válását az ipari forradalom, a kapitalizmus hozta el igazán!

[b]A termelő eszközök, a kereskedelem, a pénztőke magántulajdon alapú felhalmozásának lehetősége megteremtette a polgárság igazi hatalmát, a tulajdonából ingyen jól élő polgárságot! Manapság a polgárság és értékrendje kimondottan kapitalista társadalmi kategóriába sorolható.[/b]

A történet a továbbiakban már ismerős.

[b]Csak a rend kedvéért, mindaddig egyet is lehet érteni a polgári tisztességgel, és minden tiszteletet megérdemel az a polgár, aki szorgalmával eljut addig a pontig, hogy megszerzett és adójából költségként jóváírt termelőeszközeit még saját erejével, a család tagjainak bevonásával esetleg néhány alkalmazottal működteti!

Ettől a ponttól számítva a tőketulajdon felhalmozása már kérdéseket vet fel![/b]

Ez egy hosszabb történet, és egyre aktuálisabb! Sürgető kényszere a tudományos forradalomnak, a kapitalista termelési mód tarthatatlanságának!

Az emberiség biztonságos jövőjének!

[b]Visszatérve az értékrendre.

Nem kell a valóban értékes és mindenki számára becsülhető igazi értékeket elvitatni, amely főleg a kispolgárságra jellemző!

A tulajdon tisztelete, keresztény erkölcsök tisztelete, hagyományok ápolása és tisztelete, a munka tisztelete!

És a negatív értékek[/b].  

Manapság divat a gyors, sokszor hadaró beszédmodor, amelyekben szinte fitogtatásként használnak definíciókat, előfordul, hogy mindenféle háttér ismeret nélkül, műveltségük hangsúlyozásaként!

Így történik ez abban az esetben is, mikor napjainkban a különböző szintű, rendű, és rangú, rendezvényeken, konferenciákon, estélyeken, bálokon, klubokban, vagy partikon találkoznak a különböző színtű, rendű, és rangú emberek!

Helyzetükből következően az egyiknek nyűgös és teher, míg a másiknak felemelő és lehetőséget adó alkalmaknak tekintendők ezek a rendezvények!

Leginkább az ilyen és hasonló rendezvények csevegése kereteiben, nyilvános megszólalások esetén derülnek ki a hátsó szándékok (miért is vagyok itt), a hozzá nem értés, a fontos ember vagyok, az előkelősködés.

Egyszóval [b]a sznobizmus!

Kizsákmányolás![/b]

Alkalmazottaim többet és keményebben dolgoznak, néha még az ellenőrzést is másra bízom, mégis az eszközök és a beruházások a tulajdonomat gyarapítják, jövedelmem, pedig többszöröse alkalmazottaimnak!

[b]Jótékonykodás, adakozás!

Sajnálkozás és együttérzés![/b]

Jutalmak és egyebek. Bérjellegű, vagy másmódon elszámolható költségek

Karácsonyi adakozás, óvodák, iskolák, szegények szintén elszámolhatóak!

[b]Mindezek a szemforgató és képmutató tulajdonságok, azonban azonnal szétrombolják a  fentiekben leírt pozitív értékeket![/b] Mert, hiszen azok az értékek a nép körében is elfogadott és képviselt erkölcsi értékek.

Hadd álljon még itt, Jézus értékítélete a farizeusokról.

Mózes székébe beleültek az írástudók és a farizeusok. Az ő cselekedeteik szerint, azonban ne tegyetek semmit; ők ugyanis csak mondják, de nem csinálják, amit mondanak. Jézus óvta tanítványait, a "farizeusok kovászától", amely a hazug képmutatás.

Megyeri Mihály

2009-03-09

Debrecen

 

[b]Európa cselédei.[/b]

 

A Svéd bankok részleges államosítására készülnek Svédországban félve a Balti államok gazdasági összeomlásától. (Lettország már egy 100 millió dolláros számlát nem tudott kifizetni!) A nyugat európai bankok félelme is fokozódik, hiszen ők is kölcsönzői a volt szocialista országoknak. A nyugati vélekedés szerint, ezekben az adós országokban hibás döntések következménye a várható összeomlások veszélye. Magyarul a fizetésképtelenség!

Ezért követelik az adós országoktól valutájuk leértékelését, valamint a kiadáscsökkentő intézkedések bevezetését. [b]Mint ahogyan ezt Magyarországgal meg is tették, pontosabban ezt a követelést Magyarország politikai vezetése végre is hajtotta![/b]

Persze ez a fejlett kapitalista nyugat követelése és véleménye!

Ezek a „hibák”, következmények, amelynek felelősei, okozói éppen hogy a fejlett kapitalista nyugat, és a velük lepaktáló valamennyi posztszocialista ország korrupt, országvesztő politikai és gazdasági vezetése!

De hát mit is érthettek ehhez a szabadság és jólét vízióitól elhomályosult szemű múzeumigazgatók, ügyvédek-tanárok, elhanyagolt művész emberek, birtok után vágyó kulák és kispolgári csemeték, naiv idealista egyetemisták!

Ezen országok ipari termelésének döntő hányadát a fejlett kapitalista tömegáruk előállítására rendezték át, (autó és elektronikai termékek gyártása) amelyek beszállítói hálózatát is erre szakosították. Könnyű volt a kínálatot elfogadtatni, hiszen a státuszfogyasztás lehetőségét (nyugati mérce) jelentette a nyugati életszínvonalat óhajtók számára.

Olcsó munkaerőt és piacot is jelentett a nyugat számára.

[b]Ugyanakkor a lakosság körében a könnyű hitelek kiszolgáltatottságot, eladósodást (autó és lakáshitelek fillér nélkül nyugati valutában), és a szakmák leépülését is jelentette.

A tömegáruk előállításában a szakmai színvonalat elsősorban a termelőeszközök jelentik, kiszolgálásukra nagyrészt betanított munkaerőre van csak szükség![/b]

A kereskedelemben a multinacionális cégek megjelenése a szintén dömping és tömegáruk forgalmazásával a kereskedelmi szolgáltatások nagy része is a fejlett nyugati tőke birtokába került. Ezzel is piaci lehetőséget teremtve, otthoni nagyrészt elavult raktári készleteiknek!

 

[b]A tőkeerős, világ élvonalát képviselő, a vidék lakosságának nagyrészt munkát adó mezőgazdasági szövetkezeteket nyugati mintára támogatott farmer gazdaságokká fejlesztették vissza!

Így megteremtették a vidéki munkanélküliséget és a szegénységet,[/b] ugyanakkor az élelmiszeripari tevékenységet (konzervipar, hűtőházak, palackozó üzemek, húsfeldolgozók, stb.) tőkeerő hiánya miatt szintén kiszolgáltatták a nyugati tőkének, akik kényük - kedvük szerint vásárolják fel a megtermelt és előállított alapanyagokat!

 

A mezőgazdasági szövetkezetek gazdasági erejüknél fogva, sőt egyéb lokális gazdasági problémák megoldásában a települések támaszai voltak és lennének!

 

Valamennyi posztszocialista országra jellemzőek minimális eltérésekkel a fenti gazdasági történések.

 

Miután az Unióhoz való csatlakozás feltételei között elsőrendűen a gazdaság magánosítása szerepelt. (Nagyrészt vagyonleltár nélkül, szó szerint loptak!)

Lehetőség nyílt a nagy szakmai tudásbázissal rendelkező világhírű ipari bázisokat megszüntetni. Ahol a termékek előállításához az abban résztvevőknek szakmai tudással kellett rendelkezniük!

Az ilyen cégeket ma sem fenyegeti a csőd sehol a világon.

Említsünk csak néhányat az Egyesült Államokból. A General Electric, a Carter Pillar, a John Deer, a Harley Davidson, stb.

És ilyenek voltak Magyarországon a Ganz Mávag, a Csepeli és Esztergomi szerszámgépgyárak, a Diósgyőri Gépgyár, a Taurus, a Biogal, stb.

Világhírű turbinákat erőművekhez, hidakat, megmunkáló központokat, szerszámgépeket, különleges járműalkatrészeket, szuper tömlőket, életmentő gyógyszereket és kozmetikai termékeket állítottak elő. 

[b]Mi indokolta a magánosítást, amelyet az Unió feltételként szabott? Miért nem lehet állami tulajdonú cégekkel kereskedelmi, vagy egyéb gazdasági, termék előállítási, szállítási, stb. kapcsolatot létesíteni?

Az a demagógia, amit ennek a magyarázatára adtak egyszerűen nevetséges.

A bizalom!

És a valóság! Most látszik csak igazán, tisztán és kézzel foghatóan a kapitalizmus igazi természete.

A kapitalizmus (interkapitalizmus) megtervezett előrelátó spekulációja, az illető országok gazdasági, majd politikai önállóságának is a megszűnését jelentik. [/b]

A válságágazatok kitelepítése.

Válság esetén, kölcsönök nyújtása ellenében a politikai hatalom kisajátítása is megtörténik, hiszen a felhasználás módjától, teszik függővé a további kölcsönök folyósítását!

Szinte valamennyi volt szocialista ország gazdasága ki van szolgáltatva a fejlett nyugati tőke tömeg és dömping árut termelő ágazatainak, majd annak következményeként az ezeket finanszírozó finánctőkének!

[b]Vagyis az árutermelés túlkínálata, pénzben kifejezett adósággá válik![/b]

 

Sikeresen megtörtént a volt szocialista országok gyarmatosítása!

Szinte valamennyien el vannak adósodva, Európa cselédei lettek!

A magyarországi gazdaságpolitikában az történik, amit a Nemzetközi Valutaalap (IMF)

diktált, vagyis az ország valutájának leértékelése és a lehető legszigorúbb kiadáscsökkentő gazdaságpolitikai intézkedések!

[b]A gazdasági önállósággal együtt így szűnik meg a politikai önállóság is!

 

Nincsen semmiféle pénzügyi válság![/b]

 

A kapitalista termelési mód törvényszerűen és egyre gyakrabban bekövetkező túltermelési válsága van! Munkaerő, tömegek válnak feleslegessé. Ezeknek is élni kell.

A válságot finanszírozó, kölcsönöket folyósító bankok követelése semmiben nem tér el a fentiektől.

Kérdés azonban, mit tehetnek nem fizetés esetén?

További kölcsönökkel, állami fedezetvállalással finanszírozzák a válságot a visszafizetés reményében, vagy államosítják a bankokat?

A veszteséget fizessék meg az illető jóléti országok adófizetői, akik alatt értendő persze a fizetéssel rendelkező utcaseprő is, és értendő a saját országukban eltartásra szorulók ellátása is.

És természetszerűen adódik a kérdés és a nyilvánvaló válasz is!

Kérdés, a kapitalizmus létjogosultsága!

 

Az európai parlamenti választások fényes bizonyítékai annak az iránynak, amely megveti és elutasítja a kapitalizmust!

 

Megyeri Mihály

Debrecen 2009-06-10

 

                                  [b]Korunk kapitalizmusa

                                          Szándékos képzavar

                               A szocializmus nem kommunizmus[/b]

 

Korunk kapitalizmusa egyre sűrűbben keveredik nagyobb és még nagyobb[b]bajba,[/b] ennek érdekében minden lehető eszközt megragad, hogy igazolja önmagát, hogy konzerválja társadalmi, termelési viszonyait. Garantálja a társadalmi rendszer haszonélvezőinek további jólétét és hatalmát.

[b]Ennek a törekvésnek egyik legfontosabb eszköze az ideológia, a tömegek tudatformálása.[/b]

Ezért fontos és óriási jelentőségű, az iskolai alapoktatástól kezdve a felsőoktatási intézményekig bezárólag, a sajtó, a tömegkommunikációs eszközök (rádió, televízió, számítógép) birtoklása, irányítása.

 

[b]Melyek korunk kapitalizmusának fő és egyre sűrűbben bekövetkező bajai?[/b]

Csak a legfontosabbak, de éppen elegendőek ahhoz, hogy indokolja a változás szükségét, de a mikéntjét is.

 

[b]1., A termelőeszközök zömének (tőke) magántulajdona kizárja a teljes foglalkoztatottságot.[/b] Hiszen a tulajdon önmagában is kirekesztő intézmény, termelőeszközök esetében, pedig csak szigorúan a működtetéshez szükséges létszám hozzáférését engedi meg a haszon megszerzése érdekében.

 

[b]2., A tudományok termelőerővé válása tovább növeli a munkából kirekesztett tömegek nagyságát![/b] (Automatizáció, új technológiák, új, nagyobb termelékenység sokoldalú termelőeszközök, új anyagok, stb.)

 

[b]3., A 2 pontból következően tömegtermelés versenye, csak a profit érdekeltsége! Folytatása megbontja a kínálat kereslet egyensúlyát, (de a magánérdek a profitérdekeltség ezzel mit sem törődik, kis hal, nagy hal elv) túltermelési válságok következnek be.

 

4., A 3 pont egyenes következménye a „pénzügyi válság”, mikor is a felhalmozott eladatlan készletek, és a munka nélkül maradt tömegek, adósságként jelennek meg.[/b]

(Az eladatlan készletek tartalmazzák az egyszer már kifizetett anyagot és az előállítás költségeit, a munka nélkül maradt tömegeknek, pedig enni és lakni kell! Nincs újratermelés nincs forrás!)

 

[b]5., A  kapitalista társadalom osztálytársadalom, ennélfogva kirekesztő. Nem lehet társadalmi béke, esélyegyenlőség, közmegegyezés, és szolidaritás.[/b] Ez még akkor is így van, ha a termelőeszközök tulajdonosai részvényesek, mert hiszen a nyereség nagyobb része a részvényesek osztaléka lesz, a társadalom helyett, amelynek tagjai között az értékeket előállítók is ott vannak!

 

[b]Félelem és manipuláció.[/b]

Ezzel természetesen legalább annyira tisztában vannak, régtől fogva tudják, olyannyira, hogy mint az írásom kezdetén említettem, a mentális manipulációt már gyermekkorban, az iskolában elkezdik.

Majd a demokráciák állampolgára szinte egész életén át, a sajtóból, médiából naponta meggyőződhet a világ más országaihoz képest, páratlan állampolgári lehetőségeiről.

[b]Korunk kapitalizmusának alapvető hazugsága, demagógiája, egy a valóságban nem létező eszme, amelyet valóságként állít be, és ebbe a fogalomba illeszti, helyezi el minden további érvelését a kapitalista társadalom mindenek felettiségét![/b]

Ha pedig már az alapgondolat hamis, és hazug, ebből következően, minden erre épülő magyarázat sem lehet más, mint, hazug és hamis! Tételesen nyomon követhető, materiálisan igazolható!

A kinyilatkoztatások és a cselekedetek ellentmondásaiban, azok eredményeiben!

Egészen leegyszerűsítve, bort iszik, és vizet prédikál.

 

[b]Ez az alapeszmény a szabadság (freedom), amely fogalomba illeszti a polgári ideológia az egyéni és csoportérdekeket (tulajdon és vállalkozás), amely nem egyéb, mint a közösség tagadása.

Ebből származtatja aztán a szabad vállalkozást (free enterprise), és a tulajdon szentségét (sacred property) is.

Vagyis szentesíti a magántulajdon alapú tőkefelhalmozást (termelőeszközök, pénztőke), amely a tulajdon hatalmát, kényszerét jelenti, a tőketulajdonnal nem rendelkezőkre, az értékteremtőkre, vagyis az alkalmazottakra, akik munkájukért cserébe, bért, fizetést kapnak.

Az eladási ár és a termelési költségek közötti különbözet a haszon, a profit.

A tőketulajdonosok, vagy (részvényesek) ehhez befektetéseik révén munka nélkül jutnak hozzá.

A pénztőke működése esetében, egy alapítóösszeg mellett kölcsön vesznek (betétesek pénzét kezelik) és kölcsön adnak! A kamatkülönbözetből tartják el magukat és a hivatalt!

Itt is a tulajdonosok azok, akik munka nélkül jutnak jövedelemhez![/b]

 

Közszájon forog még, korunk kapitalizmusára használt, mintegy szociális gondoskodásaként aposztrofált, a kirekesztettek és munkanélküliek segélyezéséből származó kifejezés,[b] a szociális piacgazdaság.[/b] Szánalmasan nevetséges.

 

Azt gondolom, kár lenne többet fecsegni a kapitalista gazdaság működéséről, mert a lényege leegyszerűsítve a fentiekben leírtak szerint működik.

Ebből a kis összefoglalóból azonban az is világosan kitűnik,[b] hogy kiknek van félelemre okuk a polgári demokráciákban! Ha a félelem nem jelent mást, csak annyit, hogy a kényelmes élet megteremtését csak munkával lehet elérni, sokuknak van félnivalója![/b]

 

Ezek az emberek viszont jelenleg a kapitalista demokráciák urai, irányítói! Nem engedhetik meg, hogy világos és tiszta képet lásson a társadalmuk saját társadalmukról sem, még inkább, pedig egy igazságosabb társadalomról.

[b]Ezért kezdik el már az alapfokú oktatásban és nevelésben a gondolatok befolyásolását egészen addig, míg ezek a hamis ideák, szinte meggyőződéssé nem érnek![/b]

Az amerikai (USA) állampolgár ma azt gondolja magáról és hazájáról bárhová is kerül a világon, hogy ő és az ő hazája, a világ legszabadabb, legokosabb, legerősebb, legszebb országa és polgára a világon!

[b]És azt tudja a szocializmusról, hogy ott mindenki egyenlő, hogy ott minden közös, hogy akinek más véleménye van, azt börtönbe zárják, rettentő szegénység és robot van estétől reggelig! Totalitárius önkényuralmi rendszerről és kommunizmusról beszélnek!

 

Azt sem tudják mi fán terem a szocializmus, mert nem is tudhatják! Nincs kitől megtudni.

 

Ez a szándékos képzavar, mert ezeket a szörnyűségeket senki nem akarja.[/b]

 

[b]Ezért én most leírom. A szocializmus nem kommunizmus![/b]

 

A szocializmus olyan közmegegyezésen alapuló osztálynélküli társadalom, ahol kötelező és teljes körű foglalkoztatás van. A termelőeszközök túlnyomó része, a bankok teljes egészében állami tulajdonban vannak. A társadalom alapja a munka, elosztás a közösség megítélése szerint demokratikusan, megérdemeltség szerint! Kötelező és ingyenes alapfokú oktatás, ingyenes közép és felsőfokú képzés. Teljes körű társadalom és betegbiztosítás.

A szocializmusban lehetnek tőketulajdonnal rendelkező vállalkozók, mindaddig, míg a közösség az állam érdekeit nem sérti. A szocialista rendszer elismeri a munkával szerzett tulajdont, az öröklés jogát.

Szükségét érzem, hogy leírjam, mert egyszer ez már megvalósult Magyarországon, kizárta az ingyenélést, megszüntette a fenyegető bűnözést, biztos megélhetést, tervezhető jövőt, szociális biztonságot jelentett!

[b]Mindezeket mi 40 éve 1968 – ban elmondhattuk![/b]

 

A mai harmincéveseket már a fenti képzavarra oktatták és nevelték

 

De azért mi látjuk, látnunk kell, hogy az USA – nak még tíz évbe és 856 milliárd dollárjába fog kerülni, ha egyáltalán meg tudja valósítani, amelyet Magyarország már 1968 – ban megvalósított, vagyis a teljes betegbiztosítást!

A szabadság országában, ebben az évben lőtték agyon Martin Luther Kinget, ebben az évben léphetett fel színes bőrű olyan tömegközlekedési járműre, ahol fehérek utaztak.

 

Azért ebben az országban él ma 37 millió amerikai szegény is, 13,5 millió munkanélküli,

és 53 millió egészségbiztosítás nélküli ember is, de a biztosítottak között is százezrek halnak bele gyógyítható betegségekbe, mert a teljes körű biztosítást ők sem tudják megfizetni, ugyanis ebben az országban is kapitalizmus van

 

[b]És azt is látnunk kell, hogy ezek a fejlett kapitalista demokráciák kihasználva technikai, technológiai, financiális fölényüket, multinacionális tőkekivitel formájában, könyörtelenül újra gyarmatosítanak, újra kihasználják a fejlődő országokat, tovább gyarapítva gazdagságukat, ha kell mindenáron, fegyveresen is folytatják hatalmuk kiterjesztését![/b]

 

Így látom én 2009. szeptember 18.-n korunk kapitalizmusát!

 

Megyeri Mihály

Debrecen

 

[b]Alkotmányos tulajdon

A tulajdon szentsége

(Sacred property)

Tőketulajdon és személyi tulajdon’[/b]

.

A tulajdonról általában, nagyon sok helyen, és nagyon sokszor esik szó, különösen ebben az elvadult újkapitalizmusban, amelyben Magyarország ma a fejlett nyugat félgyarmataként kapitalizálódott!

A nyugat jelen kapitalizmusa a magántulajdonra és annak társulásaira támaszkodik.

Vezérlő eszméje, fétise a pénz, profit és hatalom. Egyszóval a tulajdon hatalma.

Tulajdon fogalma alatt, most elsősorban a gazdaságot működtető tőke fogalmát értjük.(termelőeszközök, finánctőke)

A személyi tulajdon, amely a létfenntartásunk minőségét, mindennapi fogyasztásunkat jelenti az a fentiek következménye, fényképe a társadalomnak.

Lássuk!    

[b]’A tulajdon szentségét garantálni kell, mert ez sarokköve és biztosítéka a civilizációnak.

Mondják és hangoztatják a kapitalisták.

 

A kapitalizmus azonban bűnt követ el, mikor a tisztesség álarcába burkolózva

megsérti a társadalom alapvető, szociális biztonságát, indokolatlan, igazságtalan tulajdonviszonyokat teremt a társadalomban![/b]

 

Az alkalmazottak által megtermelt javak nem maradnak az alkalmazottak kezében, nem kerülnek azok között szétosztásra, nem élvezik jogos tulajdonuk hasznát.(lokális és társadalmi viszonylatban sem)

 

[b]Így a kapitalisták (tőkések), saját maguk azok, akik megsértik és tagadják a tulajdon szentségét! Mert hamis törvények által támogatva, eltulajdonítják azt, jogos tulajdonosaiktól!’[/b]

 

A tulajdon, törvény által biztosított hatalma diktál! A (tőke) tulajdonnal nem rendelkező, kiszolgáltatott a kis, vagy nagytulajdonosnak. A kis tulajdonos (vagy részvényes), pedig a többségi tulajdonosnak, vagy a nagytőkének!

 

[b]Az alábbi két bekezdés, idézet a módosított alkotmány magyarázatából. Szándékosan meghagytam az idézőjeleket is, melyekről ’a polgári ideológia általában megvetéssel beszél, de cáfolni nem tudja’

Nem véletlenül, hiszen szeretnék, ha ezeket a fogalmakat az értékteremtő alkalmazottak örökre elfelejtenék![/b] 

A szocialista tulajdonviszonyok: a szocialista felfogás és politikai gyakorlat a magántulajdon (termelési eszközök, tőketulajdon) felszámolására irányult. Ennek ideológiai alapja az, hogy a magántulajdon a tulajdon nélküliek kizsákmányolásával jár. Eszerint a magántulajdonra épülő társadalomban a „dolgozók” politikailag és jogilag is alávetett helyzetben vannak. A magántulajdon és az erre épülő társadalmi rend megszüntetése tehát a tulajdon nélküliek felszabadítását jelenti.

A „legmagasabb rendű” tulajdon a társadalmi tulajdon, aminek két formája volt: az állam tulajdon (termelési eszközök zöme) és a szövetkezeti tulajdon. Az állami tulajdont egységesnek és oszthatatlannak tekintették. A személyi tulajdon tárgyainak köre az újratermelést nem biztosító javakra terjedt ki, amelyek ily módon a „kizsákmányolás forrásai” nem lehettek. 

[b]’Az alkotmány alábbi módosításaiban keveredik a bűn, a szentséggel.’[/b]

És íme a magyarázat és a módosítások.

[b]’Az új tulajdoni viszonyok kiépítésének lényeges pontja a tulajdon alanyok szerinti megkülönböztetésének, a társadalmi, ezen belül is az állam tulajdon túlsúlyának és jogi preferálásának tilalma’[/b]

Ez a jól hangzó demagógia Jupiter és az Ökör példájára emlékeztet.[b]’Egy, a társadalomban élő egyén személyes érdekeinek súlyát, mértékét, értékét egybevetni az egész társadalom érdekeinek súlyával? És ezt a demagógiát a nyugati társadalmakban, már gyermekkorban elhintik, mint a szabadság jelképét el is hitetik velük, mindaddig, míg nem szembesülnek a hatalommal.[/b]’ Ehhez, azért bátorság kell, vagy nagyon butának kell tekinteni a társadalom valamennyi tagját!

[b]’Az Alkotmánybíróság értelmezéseiben „abszolút védelmet a személyiségi jogoknak és nem a tulajdonnak ad”[/b].(Ebben a vonatkozásban ez a megállapítás nem normális, értelmetlen, elvont! A kettő, tulajdon és tulajdonos, nem létezik egymás nélkül!)

[b]’A tulajdonosok, ill. a tulajdoni tárgyak hierarchikus megkülönböztetését, azaz a tulajdoni alanyok szerint megkülönböztetett tulajdonformák preferálását v. diszkriminálását megszüntetve a módosított alkotmány kimondja: „Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül”.’

Miután a módosított alkotmány megszüntette a tulajdon tárgyi formáit (személyi és termelőeszköz, azaz tőketulajdon),[/b] lehetővé kellett tenni annak törvényes felhasználását, deklarálni kellett a vállalkozás és a szerződés szabadságát is [b](vagyis törvényesíteni a tulajdon kényszerének alkalmazási lehetőségét a haszonszerzésre, és a spekulációra) magánemberek számára![/b]

És íme ez is megszületett!

[b] ’„A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát” – deklarálja az alkotmány. (9. § (2) bekezdése.

Konklúzió.

Így válik a törvény a bűn cinkosává! Valamennyi tőkéstulajdon érdemtelen tulajdon, mert a tulajdonosok jóléte az értékteremtők munkájából származik. A munkából kirekesztett tömegek nélkülözése, pedig az ő lelkükön szárad. Jólétük, luxusfogyasztásuk, magánvagyonuk, alkalmazottaik kizsákmányolásából, az állam megrövidítéséből, hamis törvényeken alapul! Elszámoltatásuk (vagyonvizsgálat), ezen törvények alkalmazásával történik, ezért jogos és a törvényeknek megfelel!’[/b]

A társadalom nézőpontjából azonban ez a javak erőszakos eltulajdonítása, egyszerűbben rablás! [b]Államosítása vitathatatlanul jogos, és erkölcsös![/b] A büntethetőség és kártérítés mértéke lehet, csak a mérlegelés tárgya.

Ha azonban, a tőke (pénztőke és egyéb termelőeszközök) társadalmi tulajdonban vannak, ez a bűn azonnal erénnyé változik, mert a társadalom célja a szociális biztonság, az előállított értékek, pedig az egyéni biztonság mellett, lokális és társadalmi célokra fordítódik!

Megyeri Mihály, Debrecen. 2009 – jún.- 23.

Komment:

Bűnöző törvényhozók hatalma!

Rendszerváltókként Hazugok és Tolvajok! Hazugsággal megtévesztették a népet, ellopták, elosztották az állami és szövetkezeti vagyont!

A rendszer törvénybe iktatásával Rablók! Törvénybe foglalták a kizsákmányolás, a vagyonból való ingyenélés lehetőségét!

mmihaly23

 

[b]Vádolom![/b]

Azokat, akik nem éltek a felkínált lehetőséggel!

[b]’A szocialista társadalmi-gazdasági rend Magyarországon elért eredményeihez csatolva a függetlenséget, a többpártiságot csaknem egy tökéletes, kölcsönös szolidaritáson (közmegegyezésen) nyugvó osztály nélküli társadalom kialakítására nyílt lehetőség!’[/b]

[b]Akik’[/b] eladták az annyi vért és szenvedést feláldozó magyarság több mint, ötszáz éves küzdelmét a függetlenségért!

[b]Akik’[/b] megtévesztették a népet, mert, tömeges szegénység és nyomor árán teremtettek, kevesek számára érdemtelen gazdagságot!

[b]Akik’[/b] kiszolgáltatták az országot a spekuláns nemzetközi tőkének!

[b]Azokat,’[/b] akik olyan bűnös gazdasági és társadalmi rendszerbe fordultak vissza, ahol nincs, és nem lehet társadalmi béke!

[b]Vádolom’[/b] a politikai pártok, a társadalom vezetőit, akik vizet prédikálnak, és bort isznak

[b]Népbutítás, hazugság,’[/b] amit művelnek.

[b]Szavakban, kijelentéseikben,’[/b] fel akarják számolni a szegénységet, teljes foglalkoztatást, esélyegyenlőséget kívánnak teremteni.

[b]Cselekedeteikben, tetteikben’[/b] a rendszerváltás következményeként, a tulajdonviszonyok megváltoztatásával újra osztálytársadalmat (tulajdonos és bérmunkás) teremtettek, amelynek profit és magántulajdon alapú kirekesztő tulajdonsága, munkanélküliséget, ezzel együtt esélyegyenlőtlenséget, szegénységet hoz létre!

[b]Maguk is tudják,’[/b] hogy ebben a kapitalista társadalmi rendszerben a teljes foglalkoztatás, az esélyegyenlőség, és a teljes szolidaritás, vagyis a közmegegyezés nyilvánvaló lehetetlenség, fából vaskarika!

[b]Ha pedig nem tudják,’[/b] akkor műveletlenek és tájékozatlanok, [b]’tehát alkalmatlanok!’[/b]

[b]Ha pedig mégis tudják’[/b] és továbbra is,[b] ’hitegetik, becsapják a népet,’[/b] akkor [b]’bűnözők,’[/b] mert a hatályban lévő törvények segítségével, továbbra is jogtalan áldozatokra kényszerítik a kiszolgáltatott tömegeket!

[b]’Nincsen harmadik út!’[/b]

Debrecen 2010-03-05                                                                                                             megyerimihaly (mmihaly23)

[b]Komment:

Húsz év bűnös törvényhozóinak hatalma!

Rendszerváltókként Hazugok és Tolvajok! Hazugsággal megtévesztették a népet, ellopták, elosztották az állami és szövetkezeti vagyont!

Nincs vagyonleltár, nem tudnak elszámolni!

A rendszer törvénybe (alkotmánymódosítás) iktatásával, Rablók! Törvénybe foglalták a kizsákmányolás, a tulajdonból való ingyenélés lehetőségét!

 

mmihaly23[/b]

 

[b]A jövő társadalma

 

Új Alkotmányos Szocializmus! A kapitalizmust felváltó új társadalmi berendezkedés![/b]


Magyarországnak és a volt szocialista országoknak össze kellett omlani ahhoz, hogy megtapasztalják a szocialista társadalom magasabbrendűségét, amely előbb – utóbb szükségszerűen fel fogja váltani az egyre növekvő ellentmondásokkal terhelt kapitalizmust!

[b]Ezt a szükségszerűséget a termelési viszonyok változása kényszeríti ki, amely a tudományok termelőerővé válásából és a kapitalista demokrácia alapvető ellentmondásaiból fog következni!

A szocializmus nem utópia. A fejlődés objektív szükségszerűségének következménye.[/b]
Mint, ahogy a természetben, a fejlődés csak egy irányban halad, a tökéletesebb irányában. Megtorpanások, visszalépések vannak, de mindezek szinte csak azért történnek, hogy még nagyobb erővel kényszerítsék ki a fejlődés szükségszerűségét!

Ezt a Gorbacsov kezdeményezte reformfolyamatok kudarca, jellemzi leginkább. Korai volt még a reform! A szovjetunió széthullása, ugyan az [b]Orosz állam nyereségeként könyvelhető el, ugyanakkor, az orosz nép vesztesége is![/b] Miután az oroszok ma is a világ területileg legnagyobb,(17millió négyzet km.), természeti kincseket tekintve a leggazdagabb országa, tudományos technikai, technológiai színvonalban is a világ élvonalát képviseli, nagyhatalmi státuszából semmit nem veszített. Sőt megszabadult a kötelező nemzetközi szolidaritástól, hatalmas katonai arzenáltól, és egy csomó kolonc országtól!

A csatlós Közép-Kelet európai országok esetében már ugyanez nem mondható el, mint ahogy az Oroszoktól leszakadt országokról, sem, akik a szocialista tulajdonviszonyaikat megszüntetve elindultak a ,,Kánaán" felé.
[b]Felszámolták nemzetgazdaságukat, kiszolgáltatva a nemzetközi tőkének, vödörből a kútba estek.
Nemzeti vagyonvesztéssel, és súlyos szegénységgel megtetézve, partnerség helyett a nyugati demokráciák újgyarmataivá váltak.[/b]


Azok a szocialista berendezkedésű országok, akik megmaradtak a szocialista társadalmi rendszer keretei között a kapitalista gazdasági válság ellenére is, nem hogy visszaesést, hanem folyamatos gazdasági fejlődést mutatnak. Ennek, igen csak egyszerű oka van, mégpedig az, hogy[b] a Gazdaság, nagyrészt társadalmi tulajdonban van, és a társadalom célkitűzéseit valósítja meg!

Olyan társadalmi berendezkedés, amely az államot alkotó földrajzi terület határain belül élő nemzet (nép) különböző csoportjainak (foglalkozás, lokalitás, képzettség) közmegegyezésén, kölcsönös, törvényben rögzített szolidaritásán alapul![/b]
Ha a földrajzi határokon belül csak azonos (államot alkotó) nemzetiség él, nevezhetjük akár nemzeti szocializmusnak is! Nem kell ennek feltétlenül idegengyűlöletté válnia! [b]Az egészséges nacionalitás, erény! Hagyományaink, nyelvünk, történelmünk, földrajzi környezetünk tisztelete, ápolása, kifejezetten közösségalkotó tulajdonság![/b]
Ha az állam területén több nemzetiség (tekintélyes létszámú etnikum) is él, már nem beszélhetünk nemzeti szocializmusról, mert itt már a közmegegyezésnek, az államot alkotó nemzetiségeiről is kell szólnia. Tehát csak népi közmegegyezésen alapulhat.

[b]A szocializmus lehet sokszínű, változatos, de a legfontosabb alapvetéseit soha nem nélkülözheti. A társadalom teljes szolidaritását, amely nem csak az együttérzést, hanem a kölcsönös felelősséget és kötelezettséget is jelent![/b] A kötelező és teljes foglalkoztatás, amely elsősorban szociális biztonságot és esélyegyenlőséget jelent (egészségügy, oktatás, társadalombiztosítás), de alapja az értékteremtő ember önmegvalósításának, gátja az ingyenélés és bűnözés lehetőségének!
[b]Ezen alapvetések megteremtéséhez, csak a túlnyomórészt társadalmi tulajdonban lévő termelési eszközök, és a teljes nemzeti tulajdonú finánctőke adhat biztosítékot.

Hogy miért?

Mert a hatalom eszköze a tőketulajdon![/b]

Tőketulajdon fogalma alatt, pedig köztudottan az érték előállításra alkalmas eszközök értendők (termelési eszközök, pénz, természeti kincsek)

[b]Néphatalomról, pedig csak akkor beszélhetünk, ha termelőeszközök zöme és a finánctőke társadalmi (népi) tulajdonban vannak!

Az elosztást tekintve,[/b] pedig a közösség megítélése szerint, demokratikusan, érdekvédelmi szervezetek és többpárti alapon, kollektív szerződésekben rögzítve, képzettség és szaktudás kategóriában minőség és mennyiség szerint.


[b]Annak a fajta, ,,többpártrendszernek", mint a kapitalista polgári demokráciákban működnek, hogy tudni illik a társadalmi alapokban, mint az alkotmányosság, az alkotmányos rend keretein belül kell, hogy alakuljanak és működjenek, ebben a társadalmi rendben, sem lehet semmiféle akadálya!

 

A jövő útja nem lehet más, mint a több pártrendszerben működő „Alkotmányos szocializmus”! [/b]
Ahhoz viszont az alkotmányt, a fentiekben leírtak szerint át kell szabni!

[b]Vagyis a társadalom működésének alapjai törvényben legyenek rögzítve, és ez közmegegyezésen kell, hogy alapuljon!


Mint ahogy ezt tették az 1949 - es szocialista alkotmánnyal is a rendszerváltás idején, annyi különbséggel, hogy a közjóváhagyás, és tájékoztatás elmaradt!

 

Ez módosított kreálmány tele van hazug, hamis állítással! Úgy ahogy van közösség és társadalomellenes![/b]

A nemzeti hagyományokat, társadalmi igazságosságot, nyelvet, közösséget, szokásokat igazán ápoló a békés globalizáció irányában haladó, osztály nélküli, társadalmak valósíthatnak csak meg igazi internacionalista közösséget!
[b]Sokféleségében, sokszínűségében, mégis egyenlőségében válhat globálisan egységes emberiséggé a föld lakossága.

A jövő nem képzelhető el, egy bizonyos szinten felüli, magántulajdonban lévő tőketulajdonnal több okból is![/b]

Ezeket az okokat részletesen elemeztem előző írásaimban!

[b]Morálisan megalázó, megosztó, nyerészkedő, kirekesztő, közösségellenes kapitalista termelési módot, (párhuzamosan a tudományok termelőerővé válásával) szükségszerűen fel kell, hogy váltsa a fejlett termelési eszközök birtokával rendelkező közösség, a tulajdonos  társadalom.

Mert a hatalom eszköze a tőketulajdon![/b] Csak így valósítható meg teljes foglalkoztatás, az emberi értékek kiteljesedése az igazságosabb, egészségesebb és boldogabb, könnyebben élhető[b] jövő társadalma!

 

Ezeket szükséges alaptörvényben, az Alkotmányban rögzíteni, amely többpárti egyetértésen és közmegegyezésen kell, hogy alapuljon (népszavazás)! Megváltoztatását, pedig, csak népszavazás dönthesse el!

 

Csak ekkor mondhatjuk azt, hogy ez a Nép demokráciája![/b]


Megyeri Mihály
Debrecen 2009-10-14

Csatlakozó írások: Alkotmányos tulajdon
Korunk kapitalizmusa
Kapitalista csapda
Neoliberalizáció és globalizáció
Újgyarmatok
Európa cselédei
Ha jók lesztek, és szót fogadtok

            [b]Felhívás                                                                                                                                                    Magyar föld – Magyar haza

Haza – háza! Hona – otthona! Szülő – szülőföldje!

Kinek az otthona, kinek a hazája kinek a földje legyen ez az ország?[/b]

Über magyaroké, a grófok, bárók, gyárosok, kulákok és nagypolgárok csapatáé, a törvényes gazembereké?

A nyerészkedő zsidóké, a bankárok és kereskedők nemzetközi bűnszövetkezeteké?

A leszbikusok és homoszexuálisok, bűnözők, és a lumpen társadalom fészke legyen ez a föld?

Vagy új hazugoké, akik változatlanul kizsákmányolók és elkötelezettek?

                                  

                                        [b]NEM! És NEM!

Elég a népbutításból![/b]

Még mindig itt vannak közöttünk!

Ki nem látja, hogy szolga nép lett a magyar nép?

Van még valaki, aki kételkedik abban, hogy kiszolgáltatott nép lett a magyar nép?

Mégis a vállunkra emeljük őket?

Pincében, láncon a helyük!

[b]DE, vigyázzatok, mert új hazugok jönnek!

                                                NE ENGEDJÉTEK!

Hogy ez az ország újra az URAK és szolgák, a GAZDÁK és cselédek, a BANKÁROK és adósok, a kiszolgáltatott tömegek országa legyen!

Legyen ez az ország a dolgos, értékteremtő magyar nép országa![/b]

Az emberi méltóságot, a szolidaritást, a munka becsületét vissza kell állítani!

[b]Törvényben, az alkotmányban kell garantálni a kizsákmányolásmentes, munka alapú társadalmi rendszert![/b]

Az ellopott munkahelyeket vissza kell államosítani!

[b]Erős nemzeti vagyont, stabil gazdaságot, többpártrendszerben működő, független államot kell teremteni![/b]

Teljes foglalkoztatást kell létre hozni!

Minden munkaképes állampolgár számára tudása, tehetsége szerint, legyen kötelező a munka!

Munkahelyen, vagy saját vállalkozásában egyaránt!

A jövedelmeket demokratikusan, érdemeltség szerint kell elosztani!

[b]Boldoguljon minden egyén és közösség tehetsége és tudása szerint, minden megkülönböztetés nélkül!

Legyen ez az ország a rend, a nyugodt munka, független értékteremtő Magyarság országa!

A Független Demokratikus Magyar Népköztársaság!

Ezennel elindítom ezt a mozgalmat „Független Magyarság” néven!

Akik elfogadják az alapgondolatot, csatlakozzanak!

Jelentkezzetek az alábbi címre![/b]

mmihaly23@gmail.com

 

Megyeri Mihály

Debrecen-2008-aug.-25.

 

[b]Miért teszem?

 

Mert[/b] tudom, hogy miért van így körülöttünk a világ, mint ahogy van!

Mert tudom, hogy lehetne sokkal, de sokkal jobb és igazságosabb is!

Mert van tapasztalatom abból is meg ebből is!

Mert gyakorlati és lélektani tapasztalatom van azokban a kérdésekben, amelyekhez azok nem érthetnek, akik nem élték meg, nem tapasztalták meg!

Mert akik csak olvastak, hallottak, esetleg ideig-óráig látták is az emberi lét nehezebb oldalát, nem tudhatják, nem érezhetik, nem foghatják fel testi-lelki reakcióit, motivációit!

Mert abban a környezetben nőttem fel, ahol az ország többsége neveledett fel!

Mert láttam nagyszüleim, szüleim és a környezetük mindennapi küzdelmét a puszta megélhetésért!

Mert közvetlenül megtapasztaltam ennek a küzdelmes életformának a szó szerinti szenvedését!

Mert mikor törekhordóként (a pelyva lyukban) dolgoztam a cséplőgépnél gyerekként, azt nem lehet elfelejteni! Csak az tudhatja, aki azt csinálta!

Mert apró gyerekként cipeltem volna a bekötött búzakévét, de az istennek se bírtam, mire odaszólt az én drága apám. Mondjad neki kisfiam, hogy „Gyere kedves búza kéve”. Bizony nem jött az úgy sem!

Mert láttam, hogy a küzdelmes nehéz munkából élő emberek életük munkája csak a mindennapi kenyérre és fedélre volt elég!

Mert amennyire időm és módom volt tájékozódtam a világ és hazám történelméről, irodalmáról!

Mert olvastam Zola Zserminálját, Dickens Twist Olivérét, Móricz Árvácskáját, Katona József Bánk Bánját, Szabó Pál Talpalattnyi földjét, és Villont is!

Mert az én életem során már elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy nem léteztek már „kasztok”, hogy a nemzeti közmegegyezés elérhető távolságba került!

Mert az én életem során elérkeztünk oda, hogy az emberi kapcsolatokban nem a tulajdon döntötte el az alá és fölérendeltségi viszonyt!

Mert az én életem során elérkeztünk egy TÖBBSÉGI TÁRSADALMI RENDHEZ, amely rendhez hozzátartozott a munka!

Mert ez a rend kizárta az ingyenélést, a kizsákmányolást és a spekulációt!

Mert rendre szükség van!

Mert a rend nem más, mint szolidaritás!

Mert mint Makarenko mondta, büntetlek, mert szeretlek! Nem engedem, hogy hajléktalan legyél!

Mert, tudom, hogy azért gyávák, mert azt a kicsit féltik, mert ha azt is elvesztik?

Mert apám, őseim vére és verejtékhullatása, Kölcsey mondata „Megszenvedte már e nép a múltat s jövendőt”

[b]Mert ezer éves keserűség önti el a szívemet, mikor látom a gazemberek országlását!

 

Megyeri Mihály

Debrecen-2008-aug.-31.[/b]

   

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.