Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egyik kutya másik eb Rendszerváltók 2

Egyik kutya másik eb!

Rendszerváltók

 

A 2008 – ban, a Gyurcsány kormány által felvett IMF készenléti hitel halasztott visszafizetését 2012 első negyedévében kellett megkezdeni!

 

A visszafizetés összegét tekintve, négy évre elosztva is, jelentősen megterheli a költségvetést!

Ebből következően az Orbán kormány most hetet - havat, mindenkit hibáztat a felvett adósságért, legkevésbé önmagát!

 

Pedig ellenzékben ők is a politika résztvevői voltak a döntésnek, mi több, hatalomra kerülésükkel az alábbiakban látni fogjuk,(a jó „rendszerváltókhoz” híven) mindegyiket felülmúlva, tovább növelik az ország adósságát!  

 

Orbánék a két év alatt felvett, illetve deviza kötvényben kibocsátott összegekről mélyen hallgatnak - tekintve - hogy kifizetése még nem vált aktuálissá.

 Íme az Orbán kormány által kibocsátott devizaalapú kötvények:

 

US445545AE60  USD  3,000,000,000  2011. 03. 29.  2021. 03. 29.106.375% US445545AF36USD750,000,000  2011. 03. 29.  2041. 03. 29.307.625%

US445545AF36** USD 500,000,000 2011. 04. 11.  2041. 03. 29. 307.625%

XS0625388136 EUR 1,000,000,000 2011. 05. 11.  2019. 01. 11. 76.0%

Kínai hitelkeret EUR 1,000,000,000 2012.05.01 Fejlesztési hitelkeret

 

Ez Forintban a jelen árfolyamon számolva 1500 milliárd Forintot tesz ki.

 

Csak az összehasonlítás kedvéért! A Gyurcsány kormány által 2008 ban felvett, és ebből összesen lehívott 12 802 millió EURO IMF és EB hitel összege Forintban 3310 milliárd Forint.

Amelynek visszafizetési kötelezettsége most vált aktuálissá.

 

Ime a visszafizetés ütemezése

 

Millió deviza Milliárd HUF

IMF EB Összesen
Dátum-----------XDR------EUR ekv.-HUF--------- EUR------HUF----_______EUR-------HUF.
2011. IV. né---------------2 000------537 400----2 000------537 400
2012. I. né------527--------614------151 556------614------151 556
2012. II. né-----790--------906-------227 333-----906------227 333
2012. III. né-----790-------906-------227 333---- 906-------227 333
2012. IV. né----797--------913-------229 13----- 913-------229 131
2013. I. né------797-------913-------229 131---- 913-------229 131
2013. II. né-----797--------913-------229 131---- 913-------229 131
2013. III. né-----797-------913-------229 131---- 913-------229 131
2013. IV. né----797--------913-------229 131-----913------229 131
2014. I. né------270-------299--------77 576 -----299--------77 576
2014. II. né-----6-----7-----------------1 798-------7----------1 798
2014. III. né----6-----7-----------------1 798-------7----- 1 798
2014. IV. né---------------2 000-------537 400----2 000----537 400
2016. II. né----------------1 500-------403 050----1 500----403 050
Összesen:------6 373----7 302------1 833 050--5 500----1 477 850------[c]12 802-------3 310 900 [/c]

A forintösszegek számításakor az ÁKK 268,7 HUF/EUR és 287,5 HUF/XDR árfolyamot használt.

Nos, akkor összegezzük röviden az ORBÁN kormány által futott két éves csinnadrattát

 

1. PÉNZÜGYEK

 

2010. május 29. a második Orbán kormány hivatalos beiktatása!

 

A költségvetés adóssága 2010. júniusában 20 470 milliárd Forint volt.
A költségvetés adóssága 2012. júniusi adat 20 744 milliárd Forint

Akkor hogy is van ez?

 

A TRÜKK abban van, hogy az adósság mértékét, nem összegszerűen, hanem az országos GDP  éppen aktuális – értékéhez viszonyítják, és százalékában adják meg!

 

Tehát összegszerűen NINCS CSÖKKENÉS, sőt 274 milliárd NÖVEKEDÉS van.

 Íme a ravaszság! Az Orbán féle kommunikáció

 

az-orban-kommunokacio-szerint--de-osszegszeruen-.....jpg

 

 

Nemzetközi kötvénykibocsátással 1500 milliárd Forint NÖVEKEDÉST hoztak létre,

a lakossági kötvénykibocsátással pedig 700 milliárdra emelték a költségvetés adósságát !

[c]Együttesen, KÉT ÉV alatt tevőlegesen 2200 milliárd forinttal növelték az államadósságot!

 

2., De lássuk az Orbán kormány HAZUG kommunikációja mögötti PAZARLÁS mértékét!

 

A magánnyugdíj pénztárak államosításával az Orbán kormányzat költségvetése szűk 3000 milliárd Forint forráshoz jutott,[/c] amelyből szűken – szépen, akár ki is fizethette volna az IMF –EB hitelt teljes egészében!

Ez a hatalmas összeg, azonban elolvadt. Senki nem tudja mire költötték! (Háromezer milliárd!)

[c]Ha hozzá adjuk a 2200 milliárd adósságnöveléshez, bizony ez már 5200 milliárd Forint![/c]

 

Ezt a mérhetetlen összeget (a HÚSZ év alatt felhalmozott teljes államadósság egynegyede) [c]költötte el az Orbán kabinet két év alatt, úgy hogy a társadalmi jólét semmit nem javult, sőt a kis jövedelmű lakosság életfeltételei tovább romlottak, országos jelentőségű állami beruházások sem jöttek létre!

 

3,Az Orbán kormány hazug ADÓPOLITIKÁJA (álságos adópolitika)[/c]

 

 A szokásos hazug kommunikációt alkalmazza! [c]Úgy tesz. mint aki a lakosság védelmében lép fel,[/c] miközben maga is jól tudja, hogy az valójában lakossági megszorítás! Egyszerűen nem más, mint egy közvetett adókivetés!

 

[c]„A fogyasztók védelmében, valamint a lakosság egészségének megóvása céljából”[/c] egy sor adót vetettek ki a „harácsoló szolgáltatókra,” valamint az egészségre ártalmas termékekre.

 

Íme egy sor belőlük: [c]távközlési, tranzakciós, chips, bank, biztosítási, jövedéki adók.[/c]

Természetesen a szolgáltatók valamennyi kivetett adót a fogyasztókra hárították át!

Gyakorlatból tudjuk, hogy ez begyürüzik az élet minden területére! Általános INFLÁCIÓT kelt!

 

Hogy még érdekesebb legyen, mindezeket megelőzte az általános fogyasztási adó, közismert nevén az [c]ÁFA  2% [/c]- os emelése, vagyis 25 helyett 27% áfát kell fizetni!

 

Megemelték 32 % - ról, 37% - ra az egységes vállalkozói adót, ismert nevén az [c]EVA –t[/c]

 

A legdurvább azonban a progresszív [c]SZJA helyett, bevezették 16 % - os egyenes (direkt)[/c] személyi jövedelemadót, amelyet az igazságos közteherviselés jegyében állítottak be!

[c]FELHÁBORÍTÓ ÉS NEVETSÉGES!

 

Hely és idő hiányában erről röviden csak annyit, hogy ez legalább olyan nevetséges állítás, mint a sok embert foglalkoztató, nagy értékű tőketulajdonok magántulajdonának a jogossága![/c]

 

Vagy a nyugdíjak azonos % - ban való emelése! Mindaddig ez rendben is van, ameddig ez az infláció kiegyenlítésére történik!  Mert hiszen a nyugdíj alapértéke kifejezi a megérdemeltséget!

 

[c]Az inflációs kiegyenlítésen felül, eltartottként, viszont semmivel sem érdemel összegszerűen több emelést, mint bármely másik társa![c]

 

Ennek az intézkedésnek, csak egy magyarázata van és lehet! A felszámolt hazai tőke helyettesítése, becsalogatása, munkahelyek létrehozása céljából.

 

Azonban ez is a RENDSZERVÁLTÓK által elkövetett bűnök társadalomra való áthárítása!   

 

[c]4.,Az Orbán kormány TÖRVÉNYKEZÉSE.

 

Mint a rendszerváltók egyike, HÚSZ ÉV után, elérkezettnek látta az időt a rendszerváltás befejezésére![/c]

 

Valójában KISEBBSÉGBEN ugyan, (a választók 56% százalékának a kétharmada) de mégis kétharmados többségi pozicióban, sorra hozza önkényes törvényeit, megerősíti és koncentrálja az állam erőszak szerveit, összevonja és központosítja a hatalmi ágakat!

 

[c]A demokrácia jegyében az Orbán kormány nem csinál mást, mint szövetségben a KDNP- vel a totális egypártrendszer önkényuralmát valósítja meg![/c]

Itt meg kell jegyezni, hogy a kapitalista berendezkedésű társadalmak többpártrendszere sem egyéb, mint egypártrendszer (legfeljebb nem totális), ha a tőkét (termelőeszközök) korlátlan magántulajdonát törvényesíti!

 

Mint a rendszerváltók úttörőinek egyike, Orbán Viktor vette magának a bátorságot, hogy méltó módon ő lehessen a rendszerváltás befejezője is.

 

Ezért, miután a tulajdonviszonyokat kellően átrendezték, törvényekkel kellően körülbástyázták, a társadalmi közösséget, pedig kellően megosztották, kétharmados többségük tudatában, [c]megalkották ÖNKÉNYES ALKOTMÁNYUKAT, amelyet MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK neveztek el!

 

Elvakult gyűlöletük és tudatlanságuk következtében, megtagadták Magyarország történelmében példa nélkül álló negyven éves fejlődést!

 

Bár ezt az alaptörvényt rajtuk kívül senki nem hagyta jóvá! Hazug és bűnös törvény![/c]

 

Visszafordultak a mai kor által már bizonyítottan, és SZÜKSÉGSZERŰEN FENNTERTHATATLAN TÁRSADALMI FORMÁHOZ, a kapitalizmus világához!

 

A világ a tudomány, a technika, a technológia, és a társadalmi tudat meghaladta ezt a demagóg, hazug, harács hamis törvényeken alapuló tolvaj világot!  

 

[c]További törvénykezéseik,[/c] pedig a privatizáció és kárpótlás következtében a javak megszerzésének lehetőségéből kirekesztett, elszegényített – [c]kiszolgáltatott tömegek alulfizetett, kötelező közmunkára rendeléséről szól!

 

Hogy a befejezés méltó legyen, előadtak egy színjátékot, amelyet ELSZÁMOLTATÁS néven ismerünk![/c] Elszámoltatták a hivatalosan MSzMP utód pártot a nyolc évet regnált Megyessy – Gyurcsány – Bajnai  MSzP  kormányokat, úgy, hogy az 1402 feljelentésből talán kettőben folytatnak büntető eljárást!

[c]Ezzel, mintegy a rendszerváltás befejezéseként, igazolást adva a rendszerváltás folyamatának, a létrehozott „magasabb rendű új társadalomnak”!

Amely persze nem volt más, mint egy történelmi visszalépés!

 

 

5., RENDSZERVÁLTÓK[/c]

 

A Németh kormány az utolsó MszMP kormány idején (1988. nov. 24. -1990. május 23.)

Németh Miklós 1989. november 21. bejelentése szerint:

 

[c]Magyarország külföldi adóssága, bruttó 20 milliárd, nettó 14 milliárd dollár volt.

Az államháztartás hiánya 1100 milliárd Forint volt!

 

Antall József vezetésével 1990. május 23. megalakult a Harmadik Magyar Köztársaság első kormánya.[/c]

 

Ezzel együtt elindult a szocialista Magyar Népköztársaság gazdasági alapjainak és politikai felépítményeinek felszámolása

Mintegy másfél millióan veszítették el munkájukat, vidéken pedig, legalább ennyien tengődtek alkalmi munkákból!

 

[c]A privatizáció és kárpótlás következtében munka nélkül maradt tömegek ellátását a húsz év alatt folyamatosan elsorvasztották!

 

Segélyek, jogos járandóságok összegét csökkentették, szüntették meg, szegénységbe, kiszolgáltatottságba taszítva ezzel a munkából kirekesztett tömegeket! (Legutóbb a rokkant nyugdíjak eltörlése)

 

Ezeket az intézkedéseket párthovatartozásuktól függetlenül, a mindenkori kormányok naprakész törvényekkel tették hivatalossá! Egypártúságuk ebben a tekintetben tagadhatatlan.[/c]

 

Tekintet nélkül, szinte minden értékes állami tulajdonban lévő, akár jól prosperáló világszínvonalat képviselő vállalatokat is kiárusításba bocsátottak! Az ismertebbek pld. TAURUS, BIOGAL, SZIM, CSEPEL, DIÓSGYŐRI GÉPGYÁR, KÖFÉM, CUKORGYÁRAK, stb.!

 

[c]A 160 milliárd dollárra (36 000 milliárd Forint) becsült, nemzeti vagyon elprivatizálása után még hozzá gyűjtötték a grafikon által ábrázolt adósságot (20 744 milliárd Forint) közel 100 milliárd dollárt.[/c]

 

az-allamadossag-lejarata.jpg

 

 

 

 

Amely ebben az időpillanatban igaz, mert minden egyes hitelfelvétel, kötvény, vagy értékpapír kibocsátás változást okoz.

 

[c]A vidék lakosságának nagy részét foglalkoztató szövetkezetek földjeinek nagy részét, termelőeszközeit (állattenyésztő telepek, raktárak, terménytárolók, takarmánykeverők, gépek, műhelyek, és különböző melléküzemágak a hozzájuk tartozó infrastruktúrával) SZÉTKÁRPÓTOLTÁK!

 

Az állami földterületeket, pedig nevetséges összegekért bocsátották bérbe! Magyarország összes termőterületének (mintegy 8 millió hektár szántó, erdő, gyep) 88% a magántulajdonba került![/c]

 

Tették ezt a mérhetelen, hatalmas országpusztítást, gyűlölettel átitatott, hazug gyalázkodással, mintha nem is ehhez a néphez, nem is ehhez a társadalomhoz tartoznának!

EGY HÁBORÚ NEM OKOZ EKKORA PUSZTÍTÁST!, amit a rendszerváltók okoztak!

Visszafordultak a mai kor által már bizonyítottan, és SZÜKSÉGSZERŰEN FENNTERTHATATLAN TÁRSADALMI FORMÁHOZ, a kapitalizmus világához.

 

[c]Ócsárolnak, gyaláznak, egy olyan közösséget, társadalmat, ahol a társadalom alapja a munka. Gyaláznak egy olyan rendszert, ahol megvalósult a teljes foglalkoztatás, ahol az elosztás érdemeltség szerint történik, vagy vállalkozása sikere alapján érdemesült

Gyaláznak egy olyan rendszert, ahol ingyenes oktatás és egészségügyi ellátás van, ebből következően művelt és egészséges társadalom a cél.

Gyaláznak egy olyan rendszert, ahol teljes körű nyugellátás és szociális biztonság van![/c]

 

Akik ezt teszik, azok előbb köpjék szembe magukat, és bújjanak el a becsületes emberek szeme elől!

Önigazolásként perverz, idióta elméleteket találnak ki! Összemossák Hitler fasizmusát, Pol – Pot népírtását a Közép-Európai szocializmusokkal

 

Mi indokolja hát az elvakult, hazug gyűlöletkeltést?

Mi indokolja a becsületes értékteremtő közösségek társadalmi szövetkezését gyalázók magatartását?

 

A válasz világos és egyszerű! A munka nélkül, a tőketulajdon által szerzett magas jövedelem!

Azonban látjuk, mihez vezet! Csak egy rövid mondat az indokláshoz!

 

[c]A tudományok és a technikai, technológiai fejlődés következményeként EGYRE KEVESEBB EMBER ÁLLÍT ELŐ EGYRE TÖBB ÉS JOBB MINŐSÉGŰ TERMÉKET, így ebben a magántulajdon alapú termelési rendszerben (kapitalista gazdaság) egyre többen válnak feleslegessé!

Önmagában ez az indok is alapos magyarázat a tőkés társadalmak gazdasági bajaira!

Természetesen még számtalan, egyéb társadalmi probléma is társul és teszi indokolttá a kapitalista társadalom gyökeres átalakítását[/c]

 

Azt ajánlanám azoknak, a rendszerváltóknak akik a RENDSZERVÁLTÁS névvel illetett ORSZÁGPUSZTÍTÁST elkövették, ismerjék el, hogy BŰNT, óriási BŰNT követtek el a társadalom, a közösség ellen!

Mert tömegeket nyomorítottak meg és érdemtelenek tízezreit juttattak fillérekért tőke tulajdonhoz!

Eladták, kiszolgáltatták az állam a társadalmi tulajdont. Idegen tőke uralja a magyar gazdaságot!

Mérhetetlen adósságot halmoztak fel!

Olyan szövetségi rendszerhez csatlakoztak Európai Unió, NATO, ahol is teljes gazdasági és katonai függőségbe kerültek.

Magyarország , már csak a nevében Magyarország!

 

Volt egyszer egy Magyarország!

 

Debrecen 2012 szeptember 07

megyerimihaly

 

Nézzük csak KIK azok, akik ebben az ügyben főkolomposok![/b]

 

                                                                             

antalljozsef.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall József A rendszerváltás első miniszterenöke. A privatizációk és kárpótlások valamint az olajszőkítés és taxis blokád kormánya

 

boros_peter.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boross Péter az első kormány belügyminisztere Antall halála után miniszterelnök, országlásuk alatt harapták a legnagyobb falatokat az állami tulajdonból. Az olajügyet titkosították! Vajon miért?

 h073.jpg

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horn Gyuláéknak maradt még bőven mit privatizálni

 

bokros_lajos.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azonban valahogy nagyon sokba került az új kapitalisták jóléte, mert ekkora népnyúzásra senki nem emlékezett, mint a Bokros csomag zúdított az emberek nyakába

 

gyurcsany_ferenc-mszp-2-croped.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyurcsány Ferenc nagy hazugságok árán tudta a romokban lévő költségvetést eltitkolni, amelyet Medgyessy Pétertől örökölt, őszinteségét bukás koronázta

images.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Mert nem bírta ki a ciklus végéig, Bajnait jelölte utódjának, aki jó tanulónak bizonyult, volt gyakorlata (liba)lopás ügyben Jól hasznosította a felvett IMF és EB hitelt

 medgyessy.jpg

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medgyessy az első Orbán kormánytól üres kasszát örökölt, így nem csoda, ha a nyugdíjasoknak törlesztett az Orbán által elvett 19 ezer Ft után, illetve az elmaradt emelések pótlása miatt padlóra került!

1958441.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Nos a mindentudó és semmihez nem értők ámokfutása az önkényes alkotmány megalkotásával kezdődött, mindjárt meg is tagadták a Magyar Népköztársaság létezését mint a zsarnokság megtestesítőjét! Mondta volt maga a bölcs Szájer ÚR! Ezt az úgy nevezett alaptörvényt egyedűl a Fidesz -KDNP kormányzó párt fogadta el! Tehát nevezhetjük akár fidesz törvénynek is!

 

88816.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fidesz TROJKA összeállt! Kétharmadukkal MINDENRE KÉPESEK! Csak egy dologra nem! A magyar NÉPNEK OKOZOTT erkölcsi és anyagi kárt megtéríteni, benne családok ezreinek szenvedését kárpótolni soha nem tudják!
megyerimihaly
2012. szeptember 07.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Viagra Hollande LesOwneda

(LesOwneda, 2019.09.05 02:26)

Buy Kamagra Usa <a href=http://ordercheapvia.com>viagra online prescription</a> Atrovent Cialis Generico Preр с–р’в§o

Aspirin submit transparent knowledge, within.

(obkabuba, 2019.05.28 02:31)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone Without A Prescription <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> eeq.hien.misibacsi.eoldal.hu.zcs.gb http://mewkid.net/buy-prednisone/

Other intussuscepting planned duct dim help.

(ivofajuro, 2019.05.28 00:32)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Buy Prednisone <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone</a> her.mktp.misibacsi.eoldal.hu.wca.ed http://mewkid.net/buy-prednisone/

History anastamosis stores polyuric, pneumatic encephalopathy.

(ekazofe, 2019.04.27 06:04)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Online</a> cdm.pioj.misibacsi.eoldal.hu.qbp.qh http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Most kala-azar, nappies prostatism, bottles.

(osutadakigia, 2019.04.24 13:45)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> xxu.vcbd.misibacsi.eoldal.hu.yyu.rj http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Autonomic postero-medial, intracardiac separated role, fails?

(udifasoaceb, 2019.03.29 17:01)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> ska.wleo.misibacsi.eoldal.hu.bmn.qs http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Readers foramina flexible: limitation human.

(ufogulheb, 2019.03.14 22:00)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20 Mg <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Frontal Hair Rogaine And Propecia Keltrauct

(Keltrauct, 2019.03.10 00:25)

Buy Research Tamoxifen Citrate Cialis Laboratorios Lilly <a href=http://costofcial.com>cialis 20mg for sale</a> Wirkung Viagra Nach Ejakulation Viagra Generika Rezeptfrei Kaufen Discount Isotretinoin Online