Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bűnös áldozatok

2015.06.29
[b]Bűnös áldozatok[/b]
Lassan több, mint negyed század telt el, [b]a rendszerváltásnak nevezett történelmi visszafordulónak. 
Az európai szocializmust építő rendszerek vezető hatalmának, a Szovjetunió vezetésének élén Gorbacsov főtitkárral, elérkezettnek látták az időt[/b] úgy, a saját soknemzetiségű hazájukban, mint a szövetségi rendszerükben egyaránt, [b]az egypártúság és a kötelező politikai hovatartozás (a szövetségi rendszer, KGST - Varsói Szerződés) önálló megválasztására![/b]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Úgy gondolták (mint kiderült tévesen), [b]hogy a szocializmust építő rendszerek fejlődése Európában,[/b] rövid idejű fennállásuk ellenére is, [b]a társadalmak kultúrális és gazdasági eredményei látványosan és meggyőzően bizonyították a lakosság számára, a szocialista társadalmi viszonyok  magasabbrendűségét!
Nem így történt![/b] 
A második világháborút követő rövid időszakban (40 év), [b]még léteztek a múlt rendszer haszonélvezőiből itthonrekedt családtagok, hozzátartozók, akiket az új rendszer átlagpolgárrá minősített vissza. 
Magyarul munkával szerzett jövedelemre kényszerítette őket. Az előző rendszer törvényei által szerzett érdemtelen vagyonokat elkobozták.
Akik ellenáltak, vagy ellene agitáltak, azokat munkatáborokba irányították, ilyen volt Recsk és Hortobágy! [/b]
 
Hangsúlyozni kell, hogy ezek a helyek gyakorlatias példával adtak választ a kapitalizmus dogmák által vezérelt (érdemtelen magántulajdon alapú) hamis törvényeire. (A tulajdon szentsége, kizsákmányolás)
A szocializmust építő rendszer 1956 után, a munkakerűlést is büntette, aki nem tudta igazolni jövedelmének munkával szerzett eredetét, azokat a Nagyfán működő felügyelt, már jóval enyhébb kényszermunkahelyen foglalkoztatták!
 
[b]Annyit elmondhatunk, hogy a háború befejezésétől számított 1945 április 4-től, 1968-ig szűk 25 év alatt Magyarország kifizette háborús jóvátételét, ujjá építette az országot, teljes foglalkoztatást , ingyenes alsó és megfelelés esetén közép és felső fokú oktatást, teljes körű társadalom és nyugdíjbiztosítást (Nyugdíj plusz ingyenes egészségügyi ellátás) hozott létre!
 
Nevezetes dátum volt 1968! 
 
Magyar szempontból kettős oka is volt ennek az évnek.[/b]
 Az akkor még Csehszlovákia néven, ebben az országban is sikerült az előző rendszer ottrekedt haszonélvezőinek elégedetlenséget kelteni, mozgolódásokat előidézni.[b] Tanúlva az 1956-os magyar eseményekből, megelőzendő keletről az orosz, délről pedig a magyar fegyveres erők vonultak be, Csehszlovákia területére.[/b] Jelenlétük arra kényszerítette a csehszlovák vezetést, hogy önállóan - saját erővel teremtsenek rendet az országban! 
 
[b]A második, talán a súlyosabb ok, megindúlt magyarországon a szocialista rend fellazítása! 
 
Az új gazdasági renddel ellenkezők és a külföldi tőke, mindenáron kereste a lehetőséget a könnyű jövedelem szerzés módjára! Ezek az emberek keserűen vették tudomásul a szocialista rendszer által diktált, megérdemeltség szerinti jövedelemszerzést!
 
Nyers Rezső nevével fémjelzett és az Új mechanizmus[/b] néven elindúlt mozgalom, másként nem is nevezhető, mint [b]össznemzeti lopásnak.[/b] Kezdetben a vendéglátó egységek úgynevezett [b]gebinbe adásával[/b], majd a 80 -as évek elején folytatódott a vállalaton belüli [b]gazdasági munkaközösségek[/b] alakulásával[b](a híres, vagy inkább hírhedt GMK-k)[/b], akik a vállalat terűletén, a vállat üzemeiben, a vállalat gépeivel, szerszámaival végezték[b] a vállalattól átvállalt munkákat!
Állítom,[/b] hogy ez a 20 évet átölelő, búrkolt "össznemzeti lopás" az úgynevezett [b]Új Gazdasági Mechanizmus okozta Magyarország 1989-re felgyűlt 22 milliárd Dolláros szocialista adósságát![/b]                                                                                              
[b] NOS, ÚGY TŰNIK,
HOGY A MI RENDSZERVÁLTÁSUNKNAK NEVEZETT TÖRTÉNELMI VISSZAFORDÚLÁSUNK,[/b] negyedszázadot is meghaladó, történelmileg egy emberöltőnek számító időszak értelmezéséhez, [b]SZÜKSÉG VOLT A FENTI ELŐZMÉNYEK ISMERETÉRE 
LÁSSUK! 

Mit hozott Magyarországnak az 1989 es fordulat, és az 1990-es szabad választások az eltelt negyed században! 

MAGYARORSZÁGOT KIFOSZTOTTÁK
 
Most, miután Magyarországnak jóformán szinte semmiféle nemzeti vagyona sincs, a 25 év alatt ÖTSZÖRÖSÉRE NÖVELTÉK az ország 1989-es 22 milliárd dolláros adósságát
Magyarország 2015 május végén fennálló adössága 24 700 milliárd Forint, vagyis 240 Ft-os dollár árfolyamon számolva is több, mint 100 milliárd dollár, vagyis ötszöröse az akkori szocialista adósságnak, mikor még az ország rendelkezett a nemzeti vagyonával![/b]
 
Hozzá kell tenni, hogy az Orbán kormány fennállása alatt az adósság növekedés 4000 milliárd dollárral emelkedett. (2010-ben 20 470 milliárd Forint volt az államadósság)
Kezdettől fogva(1990),"orrba - szájba" folyamatosan  privatizáltak, magyarul, szemérmetlenűl, nem hogy loptak, hanem raboltak.!
 
[b]Kormányokra való tekintet nélkül, mindent magánosítottak!  Termelőeszközöket, erdőt-mezőt, termőföldeket! A 98 %-ban állami tulajdonban lévő magyar termelőeszközök 160 milliárd dollárra becsült ellenértékékének nyoma sincs![/b]
 
Soroljunk fel, csak néhány példát a közismert nagyvállalatok közül. [b]A miskolci DIGÉP, LKM, a debreceni Golyóscsapágy gyár, Biogál, Csepel, Taurus, Ganz Mávag, Rába Vagon és Gépgyár, a székesfehérvári Könnyű Fémmű, az élelmiszeripari konzervgyárak, cukorgyárak országszerte!
MAGYARORSZÁGOT MEGOSZTOTTÁK![/b]
 
Miután a Szovjet vezetés önálló politikai szabadságot biztosított a Varsói Szerződés tagállamainak, Magyarországon 1989 ben a hatalmat a szocializmus ellenes erők, vagy azok leszármazottai szerezték meg! 
[b]Könnyű dolguk volt, óriási nyugati propagandával és támogatottsággal rendelkeztek, azon kívűl, hogy az Oroszok önkéntes kivonúlásával mindenki egyetértett![/b]
 Folyamatos és következetes munkával egészen 2004-ig zajlott a szocializmus által létrehozott gazdaság és az államigazgatás törvényi feltételeinek átalakítása, hogy azok megfeleljenek a tőkés gazdaság és politika biztonsági érdekeinek! Csak így csatlakozhattak az Európa Unió tagjainak a sorához!
 
[b]A számtalan új törvény mellett, alapvetően ezek az alkotmány módosítását, a tulajdonviszonyok megváltoztatását és a szocialista gazdaság szinte teljes összezúzását jelentette. 
Azért az mégis szívszorítóan fájdalmas, hogy 1990 től - 2015-ig az értékteremtés megérdemeltségen alapúló társadalmát (szocializmust), az egész világ, a gondolkodni tudó emberek szeme láttára, vissza lehessen fordítani a hazugság - a magyarázat nélküli hittételek (dogmák) világába - a már évtizedek óta haldokló érdemtelen tulajdonalapú kapitalizmusba
Visszataszító és felháborító az, ahogyan a rendszert visszaváltók kifosztották és megosztották az országot. Ekkora kárt, egy vesztes háború sem okozhatott volna.[/b]
 
Szakmával és diplomával rendelkező emberek váltak munkanélkülivé. Kezdetben kártérítés helyett lettek segélyezettek, majd fokozatosan megvonták a segélyeket is! Kilátástalan helyzetüket kihasználva, alulfizetett időszakos közmunkára kötelezték őket!
 
A több mint háromszázezer közmunkást, nagyrészük ideiglenesen alkalmazott, a külföldre kényszerült vendégmunkásokkal, együttvéve több mint hatszázezren vannak, statisztikai kimutatás szerint teljes foglalkoztatású alkalmazottakként 4,2 millió foglalkoztatottat tartanak számon! Még így is 7%-os a magyarországi munkanélküliség!
Folyamatosan hazudnak és hazudnak! 
 
A rezsicsökkentés tekintve, hogy mértéke és kiterjedése abszolut egyenlőtlenségeket fedett le, mégis átlagosított statisztikában vonatkoztatták a lakosságra. Egyetlen célja, a kiáramló nyugdíjak és szociális kiadások pillanatnyi csökkentése volt.
 
A TÁRKI jelentése szerint Magyarországon a családok 35%-a szegénységi küszöb alatt él! De Németh Zsolt külügyi államtitkárként ez az uniós statisztika Magyarországon nem a szegénységet, hanem a szerény és tisztességes megélhetést jelenti!
 
[b]Orbán Miniszterelnök szerint a közfoglalkoztatás pedig Magyarországon kiütötte a szocializmust. Vajon megengedheti e magának ezt a szemtelen hasonlatot, miközben az átlag nagybirtok Magyarországon meghaladja a 3100 hektár terűletű mértéket! 
 
Az Uniós országokban ez a méret 270 hektár terűlet körül mozog!
 
A 160 milliárd dolláros termelőeszközök elorrzásán felül, az elkótyavetélt mezőgazdaság és természeti javak értékét pénzben ki sem lehet fejezni! (Kárpótlás) 
 
 Vajon mennyire megérdemelt Felcsút polgármesterének Mészáros Lőrinc tavalyi éves 800 millió Forintos bevalott jövedelme. Megérdemeltség és kapitalizmus!?[/b]
 
Furcsa név Rétvári? Vajon honnan ered? Vajon a Magyar Országgyűlés honatyáinak megengedett kettős állampolgárságával kettős név is jár? Sőt még el is titkolhatja a kettős állampolgárságát! De vajon Ki vagy Kik szavazhatták meg?  
Rétvári Bence a Keresztény Demokrata Párt elnökhelyettese (aki 1979 ben született)         kijelentette, hogy a Kommunizmus Áldozatainak ezrei és százezrei Magyarországon nem kapták meg az őket megillető elismerést.
 
[b]Azt azonban, bárki is legyen ez a Rétvári Bence, azt hiszem elfelejtette hozzátenni, hogy ezeknek az ezreknek és százezreknek az áldozata sok millió magyar ember felemelkedését segítette elő! 
 
Mert ezek az áldozatok az előző kapitalista Horthy rendszer haszonélvezői voltak, vagyonuk eredete a sok millió ember nélkülözéséből fakadt!
 
Az szerintem, minden vita nélkül megállapítható, hogy a szocializmust építő Magyarország első 25 éve a magyar nép rendkívűli felemelkedését az ország történelmének páratlan fejlődését eredményezte!
 
Ezzel szemben az 1990 év rendszerváltásnak nevezett kapitalista rendszer visszaállításának 25 éve, Magyarország kifosztása - kiárúsítása, a lakosság megosztása volt!
 
MI lesz veled Magyarország?
megyerimihaly. Debrecen 2015. 06.28.[/b]
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.