Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adalék a 100 napos országértékeléshez

 

[b]Birtokba veszik Magyarországot?

De kik?[/b]

 

Magyarországnak és a volt szocialista országoknak össze kellett omlani ahhoz, hogy megtapasztalják a szocialista társadalom magasabbrendűségét, amely előbb – utóbb szükségszerűen fel fogja váltani az egyre növekvő ellentmondásokkal terhelt kapitalizmust!

 

[b]’Mert, ugyanis semmi sem különbözteti meg a nevükön kívül, az Mszp - t a Fidesztől és a többi törvényes parlamenti párttól! Közben megjelentek az ÚJHAZUGOK is![/b]

 

Ők semmi másért nem viselnek különböző nevet, [b]’csak a hatalom fenntartásának kiszolgálásáért,[/b]’ hiszen mindegyik elfogadja az osztálytársadalmat, valamint az, azt törvényesítő alkotmányt, amely végül is, [b]’ugyanazon „ember” két kezében van, csak az egyik a jobb keze a másik a bal!

Ez az „ember” a kapitalizmus, amelyet alkotmányban, és számtalan ebből származó törvényben rögzítettek!’[/b]

Ez nem egyéb, mint a tőketulajdonosok (termelőeszközök és finánctőke tulajdonosai) hatalma (demokráciája) a tőketulajdonnal nem rendelkezők (bérmunkások és alkalmazottak) felett!

[b]’Egyszóval a tulajdonból ingyenélők jólétének, és hatalmának biztosítása!’

 

Az alkotmány, amely elfogadja az újra termelést szolgáló eszközök egy bizonyos szinten felüli magántulajdonát (tőke), csak társadalom és közösségellenes lehet!

 

A tulajdoni formákat meg kell különböztetni (személyi és tőketulajdon)

 

A törvényben ki kell zárni a tulajdon hatalmát, az abból való ingyenélést, vagy az abból való kirekesztést!

Vagyis, hogy a kirekesztésre való hivatkozás is, ingyenéléshez vezethessen![/b]

 

Népfelség, minden hatalom a népé, szabadság, demokrácia, szolidaritás, jólét!

[b]’Húsz éve, ezek az aljas hazugságok ömlenek a nép felé a mocskos bérencek szájából!’[/b]

 

Mint, ahogy Amerikában is sikeresen butítják a népet!

Most próbálják megvalósítani, még mindig tíz éves távlatban, (egészségügyi biztosítás) amelyet mi már 1968 - ban megvalósítottunk!

 

[b]’A HÚSZ esztendő tisztán megmutatta,’ mire valók azok, akik ez alatt az időszak alatt ’egypártként, csupán a húsos fazekat ürítették ki többszörösen. ’Közben a haza, pedig ebek harmincadjára került!

Felháborító a demagógia, amint egymást okolják a bajokért!

 

Közben, pedig az idegen tőke továbbra is viszi a profitot. A túltermelési válság sújtotta cégek, továbbra is csökkentett munkával, bezárásokkal teszik utcára munkásaikat.

 

A felvett hitelek jelentős része ezek finanszírozását jelentik, amelyeket azokra kell hárítani, akik azt okozták!

Ezt jelentené a hitelek újra tárgyalása!

 

A IMF súlyos kamatokkal terhelt uzsorakölcsönét, pedig az alamizsnára kényszeritett rétegek szenvedik meg!’[/b]

Hiszen, ha jól sejtem ennek a segítségével akarja a gazdaságélénkítést végrehajtani a hatalomra törő, [b]’az IMF irányában lojalitást kinyilvánító Fidesz!’

 

A Széchenyi terv falra hányt borsó, ablakon kidobott pénz![/b] Ellopják, elmulatják, elszámolják! [b]A kisvállalkozók eddig is, ezután is megtalálják a magukét, a kapitalizmusból az egyetlen kategória amely, belefér a szocializmus kategóriájába is! Csak hagyni kell őket élni és nem megfojtani a különböző adókkal![/b] A kereslet bővülése nélkül, márpedig ez lakossági kategória, nem várható jelentős munkahelybővülés! A hatmilliós szegénységet tekintve csak Fideszes álom marad!

 

 A mezőgazdaság, pedig látott már szebb napokat. [b]’Nem segélyt! Kölcsönt, kedvezményes hosszúlejáratú kölcsönöket kell nyújtani! Nagy szövetkezeti beruházást teremtő kölcsönöket, vidéki állandó munkahelyek létrehozására![/b] Nem napszámos munkát adó uniós segélyeket!

[b]Munkahelyteremtésre, nagy lélegzetű állami beruházások kellenek, biztos piaccal, (energia, élelmiszer, termálvíz, Balaton, idegenforgalom)[/b] hazai kiadáscsökkentő létesítményekkel, biztos adóbevételeket garantáló, hazai gazdaságot erősítő vállalkozásokkal. [b]Van nukleáris nyersanyagunk,[/b] az atomerőművek ma már biztonságos üzemmóddal működő tiszta energiát adó létesítmények

 

[b]Mindenünk van, csak birtokba kell venni!

  

’Az idegen bankok minden harmadik kölcsöne tiszta nyereség, ilyen kamatokkal! Majd ezzel a nyereséggel, vagyis a saját pénzünkkel vásárolják fel országunkat![/b]

Ezek a bankok csak szigorú hazai ellenőrzés mellett működhessenek, csak adózott nyereséget vihessenek az országból! Egyáltalán, van e szükség rájuk?

[b]Magyar pénzintézet, csak állami, vagy szövetkezeti tulajdonban működhessen, beleértve a Magyar Nemzeti Bankot is![/b] (társadalmi, közösségi alapfeltétel) 

[b]Mi az hogy a Magyar Nemzeti Bank nem a magyaroké?!

 

Nem csak az IMF rendelkezik nemzetközi fizetőeszközökkel (valutával)

 

Szégyenletes a pénz hatalmának nemzetek, és államok felettisége!

Hamiskártyások szövetségének játéka az áru és pénztőzsdéken az emberek által létrehozott értékekkel!

Nem kötelező beszállni, mint ahogy, egyre többen teszik ezt, vagy kiszállnak! 

 

Újra kell teremteni, a valamikor világhírű magyar szellemi és ipari, mezőgazdasági, élelmiszeripari bázisokat.[/b] Csakhogy néhányat említsek: Köfém, Csepel, Ganz, Digép, Győri motor és gépgyár, Biogal, Taurus, Dunaújváros, Pick Szeged, Gyulai Hús, Kecskemét – Debrecen konzervgyárak, a Kite, a Bábolna stb!

 

[b]Nem igaz,[/b] hogy ezek a vállalatok nem állták volna meg a helyüket a nemzetközi versenyben, csak az aljas kapitalista harács honi támogatóinak és nyugati támogatóiknak más érdekeik voltak!

[b]Szégyen, ami történt! Aki mást állít, HAZUDIK![/b]

Bennük és helyettük tyúkketrecek működnek, termelőeszközeik elavultak! [b]Azok pedig, akik megmaradtak, valamennyi idegen tulajdonban működik!

 

A sokféle, sokszínű, magas színvonalú, exportra elégséges mennyiségű árutermelésnek utat engedő külkereskedelem sem működhet, mert nincs, aki eltatartsa!

 

Szomorú látni ezt a kínlódást!       

Ezt a Mindenáron Kapitalizmust! (benne az alaphazugságokat)[/b]

 

Akik megélték a késői szocializmus valóságát, azok mondhatnak ítéletet felette?!

[b]Csak azok, akik megélték, és nem voltak elkötelezettek![/b]

 

Mit tudnak erről a nyugati „demokráciákban” élők!

Annyit, amennyit a propagandájuk eléjük tár.

 

[b]Azok sem tudhatják, akik csak iskolában tanulták a világot!

 

Kik fogják teljes egészében birtokba venni Magyarországot?

 

megyerimihaly, (mmihaly23)

Debrecen 2010. május 29. [/b]

 

 

[b]Loptunk eleget! Mostmár, legyen béke és együttműködés!

(Az elmúlt 20 év „eredményeinek” törvénybe foglalása következik?)[/b]

 

Az áprilisi választásokon, [b]forradalom zajlott és új társadalmi szerződés született,[/b] amellyel a magyarok egy új rendszer, a [b]Nemzeti Együttműködés Rendszerének[/b] megalapításáról döntöttek.

Állítja az a politikai nyilatkozat, amelyet az Országgyűlés 1/2010.(VI.16.) számon tett közé és [b]a kormány kifüggesztésre ajánl, minden közhivatal jól látható központi helyén.[/b]

 

Nos lássuk a nyilatkozat lényeges elemeit.

A cím [b]„Legyen béke, szabadság és egyetértés.”[/b]

 

Ki az a jámbor magyar ember, aki ezzel a gondolattal nem értene egyet. [b]Csakhogy, várjuk meg a nyilatkozat végét!

 

Miután ez a tisztes országgyűlés, a nyilatkozat rövid történelmi (20 éves) visszatekintésében kivonja magát az eseményekből, hősies küzdelmet folytató ellenállóként feltüntetve magát az alábbiakat állapítja meg!

 

„A magyar nemzet a szavazófülkékben forradalmat vitt véghez”[/b] Állapítja meg a nyilatkozat. Majd kijelenti [b]„Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy az áprilisi választásokon új társadalmi szerződés született, amellyel a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének megalapításáról döntöttek.”[/b]

 

A választások folyamán a választó polgárok egyike sem tapasztalt forradalmi eseményeket!

Senki nem beszélt sem a választások előtt, sem a választások után forradalomról!

A szavazó lapokon, pedig semmiféle szerződést nem írtak alá! Bejelölték az általuk favorizált pártok üres négyzeteibe az X jelet!

 

[b]A nyilatkozat lényege pedig, az alábbi megfogalmazásban van igazán elrejtve![/b]

 

„Mi, a Magyar Országgyűlés képviselői kinyilvánítjuk, [b]hogy a demokratikus népakarat alapján létrejött új politikai és gazdasági rendszert[/b] azokra a pillérekre emeljük,”

mint [b]„Munka, otthon, család, egészség és rend lesznek közös jövőnk tartóoszlopai.”

 

Milyen új politikai és gazdasági rendszerről van szó?

Megváltoztak a társadalmi viszonyok?

Megváltoztak a húsz év alatt létrehozott tulajdon viszonyok?

Visszaállamosították az elprivatizált nemzeti vagyont?

Megszűnt az osztálytársadalom (a tőketulajdonából ingyen élő burzsoázia, és a bérből és fizetésből élő alkalmazottak)?

Megszűnt a munkanélküliség, a segélyen élő lumpen réteg?

 

                                               A valóság

 

Ez a minden valóságalapot nélkülöző vízió nem szolgál egyebet, mint a húsz éven keresztül folyamatosan zajló kapitalizáció (ország kifosztás) konszolidálását!

 

Vagyis az ország népe kezelje tényként, vegye tudomásul, a jelen állapotokat!

 

Vegye tudomásul, hogy nincsenek felelősök, politikai paktumok zajlottak!

 

Ennek szellemében fog készülni az új alkotmány is, amely törvényesíteni fogja a 20 éves lopás sorozatot! [/b]

 

A nemzeti vagyonvesztést (140 milliárd dollárra tehető, az állami vagyon 80% a.)

[b]Nincs vagyonleltár, nem tudnak vele elszámolni.[/b] A különböző [b]kárpótlások[/b] osztogatása a közösségi, szövetkezeti vagyonok kárára! És még ugyanennyire tehető az államadósság és a lakossági tartozások összege!

A másfél millió munkahelyvesztés! Családok százezrei estek mélyszegénységbe, szakadtak szét, zuhantak erkölcsi fertőbe. Hajléktalanság, tüdőbaj, analfabétizmus, bűnözés!

Állandó munkanélküliség, párhuzamosan együtt él vele a rendszer terméke, a munkakerülő lumpen réteg!

[b]Ez volt az ára a kapitalista termelési viszonyok, a polgári társadalom megteremtésének! A burzsoázia létrehozásának![/b]

 

Megkérdezném, hogyan gondolják a kapitalista viszonyok között az együttműködést megvalósítani [b](„roppant erőket felszabadító összefogás”, „legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen bármely pontján a világnak,”)[/b]

 

A lumpen család és a nagypolgár (gyáros) családi együttműködése, munkanélküliek és polgári körök együttműködése, és még sorolhatnám ezeket a gyerekmeséket!

 

[b]A valóság, hogy a fenti vízióval (forradalom, és nemzeti együttműködés) akarja kimenteni magát az elmúlt 20 év eseményeiből![/b]

Ugyanakkor minden lehető alkalommal kinyilvánítja elkötelezettségét a nyugati polgári demokráciákhoz!

[b]A nyilatkozat nem egyéb, mint a képzelet szülte óhaj és szándék! Minden egyéb hamisítás és hazugság!

Meglátjuk!

 

megyerimihaly (mmihaly23)

Debrecen. 2010-07-13[/b]

 

 

[b]Csinnadratta[/b]

 

Az új kormány megalakulása óta, az idő múlásával, a közéleti, politikai nyilatkozatok elhangzásával, a politikai hatalom személyi összetételét tekintve is, mindinkább meggyőződhetünk arról, hogy,

 

[b]Minden ott folytatódik, ahol elkezdődött! Annyi különbséggel, hogy amit 1989 ben elkezdtek, az lassan befejeződni látszik.

 

Vagyis a nyugati polgári demokráciák mintájára létrehozott társadalmi berendezkedés, a magyar polgári demokrácia.

 

A függetlenség és a jólét híjával![/b]

 

Elég, ha csak az Orbán előzetes nyilatkozataira gondolunk vissza.

Nem is olyan rég a választások előtt [b]Kecskeméten a Magyar Polgári Együttműködés egyesületben elhangzott: „A  89 évi alkotmány átmeneti, mint ahogy a rendszerváltástól eltelt korszak is az, le kell zárni!” kijelentése, „teljes megújulást”, és „új korszakot” hirdetve!

 

Vagyis Orbán Viktor vágyálma valósággá vált!

Magyarországon is megszületett (a gyakorlatban is valósággá vált) a polgári társadalom, a burzsoázia demokráciája![/b]

 

Tekintve azonban, hogy [b]a Magyar társadalomnak egy vesztes háború sem okozhatott volna nagyobb károkat, mint az „átmeneti korszak” Húsz esztendeje, ezért ennek a felelősségét mindenáron (elsősorban sajátmagáról és pártjáról) igyekszik elhárítani!

 

Paradox módon hirdeti,[/b] mintha azokkal szemben lett volna állandó ellenzékben, és forradalmi készültségben, [b]ahova Magyarországot rendszerváltó társaival vezette, mindig is tartozni vélte!

Ezzel, mintegy elhárítja a felelősségét, másokra hárítva[/b]

A választásokon, szövetségben a Kereszténydemokratákkal kétharmados többséget szerezve, [b]képtelen állításokra ragadtatta magát!

 

Képzelete szülte állításokat (egyszerűen hazugságok, valótlanságok) fogalmaz meg, majd modern Lutherként elrendeli azok kötelező kifüggesztését minden kormányzati épületben![/b]

 

Forradalomról, társadalmi szerződésről, nemzeti együttműködésről, közjóról és polgári jólétről, újabb Széchenyi tervről, benne egy millió munkahely létrehozásáról [b]beszél 10 és 20 éves távlatokban!

Egyszóval a lényegi változások, a homályos „teljes megújulás és új korszak”, még sokáig váratnak magukra!

 

A mézes madzag pedig, a nemzeti érzelmeken alapuló Kettős Állampolgárság, és a Nemzeti Összetartozás Napjáról hozott törvény, amelynek evidenciája már évek óta napirenden van!

 

Ugyanúgy evidenciák továbbá a közrend, valamint az oktatás nevelés területén az iskolai rend! Minden normális társadalom alapértékeinek legfontosabbika!

 

A 29 pontos gazdasági akcióterv sikerének a biztosítékát [/b]sem a pálinkafőzés tilalmának a feloldása (bár kétségtelen népszerűséget hozó) és hasonló törvényjavaslatok jelentették, [b]hanem a langyos, mindössze két évre hozott 200 – 200 milliárdos bankadó jelenti!

 

Összefoglalva a kétharmados parlamenti többség szándékát és akaratát illetően, semmi kétségem nincs afelől, hogy ez a hatalmas csinnadrattával kísért „új korszak, közjó és polgári jólét” jövőkép egyetlen célt szolgál!

 

A megvalósult magyarországi Polgári Demokrácia folytatását, annak Új Alkotmányba való foglalását, kizárva ebből a nép döntési jogát!

Megalkotásából és a változtatás jogáról egyaránt!

 

Magyarország kifosztásáért, (az állami és szövetkezeti vagyonok eltulajdonítása, kárpótlások osztogatása az előbbiek rovására, stb.) függetlenségének kiszolgáltatásáért felelős emberek és csoportok legatimalizálását!

 

Egyelőre én így látom, mert a közösségek alkotta, nagy közösségek, az államot alkotó társadalmak még nem avultak el!

És ezek a józanész alkotta eszmerendszerek (ideológiák) szerint működnek általában!

 

Inkább a próbálkozások kora avult el igazán! (felvilágosodás kora, a ráció korszaka)

 

Debrecen 2010. aug. 01.

megyerimihaly (mmihaly23)[/b]

 

 

[b]Nem mondtátok![/b]

 

A feladatot elvégeztük.

Beérett a gyümölcs.

Tartósítani kell! Új alkotmányban!

[b]Másról kell beszélni! Mint ahogy ezt is teszitek![/b]

Lehet büntetlenül gyalázni a múltat! Az 56 os forradalom, kommunizmus bűnei,

Biszku Béla, Kádár rendszer, tiltott jelvények és a többi!

 

[b]Amiről el kell terelni a figyelmet az új alkotmány apropóján

Az elmúlt húsz év bűneiről![/b]

Mert az elmúlt húsz év „mai eredményeiért,” CSAK ÉS KIZÁRÓLAG, az elmúlt húsz év politikai vezetése a felelős!

 

Közös „eredmény” ez!

[b]Ünnepelni kéne, mint ahogy Bajnai ünnepelte is, tavaly június 27. operaházi beszédében![/b]

Aki helyettetek is kimondta az igazat!

[b]Mert igazán, a mai állapotok létrehozása volt az igazi cél, a népi demokrácia eltöröltetett, megszületett a polgári demokrácia[/b]

Mert a piszkosabb munkát mindig azokra bíztátok, akiket különben is le akartatok járatni!

(Horn, Gyurcsány, Bokros és Bajnai)

Nem ezeket az árulókat akartátok (mert, hiszen ezek fegyvertársak), hanem ezeken keresztül azokat, akiket ezek az árulók megszemélyesítettek!

 

Egy párt vagytok Ti „valamennyien”!

Mert a módosított alkotmány kimondja:

3. § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak, és szabadon tevékenykedhetnek.

 

[b]Elértétek a nyugati fejlett demokráciák hazugság színvonalát!

Ott sincs már baloldali párt csak a nevében! Abból aztán rengeteg![/b]

 

Mert ha valaki tart a szocialista valóságtól, akkor ők azok az urak, akik igazán tartanak a népi demokráciától!

[b]Mert azé a hatalom, akié a tulajdon! A hatalom, pedig nem más, mint a demokrácia! [/b]

 

Már a XIX század végén megkezdték a szocialista értékek meghamisítását a szociáldemokráciával!

[b]A XX századi gyarmatvesztések után, pedig teljes egészében erre kényszerültek.

Beélesítették a neoliberalizmus (újragyarmatosítás) mézes – mázas hazug csapdáját![/b]

Így aztán szóban ők lettek a fejlődő országok támogatói, jóságos Róbert bácsikái!

Kollaboránsok, pedig (már apró pénzért is) mindig és mindenhol vannak!

 

Szállították a tőkét, a szabadságot, és demokráciát, cserében viszont, vitték a profitot!

 

Ezért aztán átöltöztek!

[b]A jóságos kereskedő hitelbe is ad a szegényeknek (IMF), de itt van már az ikertestvér is, az Európai Pénzügyi Alap! „Seckujedno”![/b]

 

Mert az Ördög mindig angyal képében jelenik meg!

A farkas, pedig a bárány bőrében jön – megy a világban!

 

[b]Európában egyre másra alakultak a baloldali neveket felvevő, ám valójában polgári (kapitalista) értékeket hordozó pártok,[/b] mint a munkáspárt, néppárt, keresztényszocialista, szociáldemokrata, szocialista pártok, és még sorolhatnám a neveket!

[b]Szegény párttagság azt gondolja, hogy ők aztán igazán, a bérből és fizetésből élők, az értékteremtők a társadalom érdekeit támogatják![/b]

Pedig valójában, amit hirdetnek, homlokegyenest mást cselekednek! A jó pap esete! Néha azért iszik egy – egy csepp vizet is, hogy a hitelesség látszatát megőrizze!

 

Nos, mi is idejutottunk a híres „többpártiságunkkal”.

[b]Csak van egy apró kis probléma!

Az ugyanis, hogy a demokráciák nem ahhoz a csoportjához tartozunk, akik exportáljuk a tőkét, a szabadságot és a demokráciát és hozzuk a profitot!

Ellenkezőleg, mi 20 éve importőrök vagyunk!

Húsz éve importáljuk kollaboránsok segítségével a nyugati típusú demokráciát, és szabadságot![/b]

Már húsz éve, hogy akár kedvezmények adásával fogadjuk az idegen tőke (válságágazatok, bankok, nagykereskedések) betelepülését!

Már húsz éve szolgáltatjuk a profitot, azoknak, akik tőkét helyeztek el nálunk 

 

[b]Az ország kifosztásával párhuzamosan nem mondtátok Ti sem, hogy ez a polgári demokrácia, nem állampolgári demokrácia, nem is népi vagy magyar polgári demokrácia, hanem NEMZETKÖZI polgári demokrácia, nyitott gazdasággal, szabad tőke és munkaerő áramlással, transznacionális (multinacionális) „globalizációval” (újgyarmatosítással)![/b]

 

DE, akkor is! Ha a törvény kimondja, az úgy is van! Igaz?

A módosított alkotmány második paragrafus, második bekezdése

(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

 

[b]Újonnan választott kormányfőnk sem tartja szükségesnek alkotmányügyben a népszavazást![/b]

 

Csak az aljas Kádárrendszer ne lett volna! Mert az itt a felelős! Mindenért! A kommunisták! A kommunizmus! (Még ilyen nem volt, de akkor is!)

Ennek a húsz éves ország kifosztásnak is a kádár rendszer a felelőse!

Ha nem találjuk meg köztük a bűnösöket, akkor majd törvényt hozunk, hogy ilyen rendszer nem is volt!

És aki azt meri állítani, hogy volt, azt életfogytig a börtönbe kell csukni!

 

 

Olvasnivaló: Loptunk eleget

Új alkotmány, Rendszerváltók és törvényalkotók, Tolvajok törvénykezése.

 

megyerimihaly  (mmihaly23)

Debrecen 2010. aug.18.

 

 

Nincs különbség! Egyre megy!

(Mert maga a rendszer a tolvaj!)

Tüntetés a szegénység ellen


Munkát, békét, biztos megélhetést! Jelmondattal, vasárnap szegénység elleni felvonulást tartottak a fővárosban, a menet a Szabadság térről indult és a Kossuth térre vonult. A megmozdulást a Magyar Szociális Fórum szervezte a népnyúzó politika és az embertelen kizsákmányolás ellen. A felhívást aláíró szervezetek és személyek tűrhetetlennek tartják, hogy miközben a lakosság hatvan százaléka, hatmillió ember létminimum közeli szinteken él, állami vezetők százmilliós végkielégítésben részesülnek, és egy szűk réteg milliók nyomorából húz hasznot. Simó Endre, az MSZF vezetője figyelmeztetett arra, hogy emberek lettek öngyilkosok, mert nem tudták eltartani családjukat. Mint elmondta, a tiltakozás a társadalmi méretű szegénységet előidéző politika, a neoliberalizmus ellen irányul egy olyan új társadalompolitikáért, amely a társadalom dolgozó többségének érdekében áll.

SIMÓ ÚR!! Nem társadalompolitikai változásra HANEM alkotmány, alaptörvény módosításra van szükség!

Mi a különbség az állami "tolvajok" (végkielégítés, fizetés, stb.) és a vállalkozó (tulajdonos) százmilliós, vagy még magasabb jövedelme között?

Az egyik törvényes a másik nem!

Tehát semmi!

Mindkettő lopott!

Egyszerűbben az egyik államilag elismert, törvénnyel támogatott szerzés (mások által előállított értékek tulajdonlása) és a másik, a törvények által nem támogatott szerzés!

Lehetne erről hosszabban is beszélgetni, de nem sok értelme van, mert erre a végkövetkeztetésre lyukadunk ki!

Mindkettő a közösséget károsítja, hiszen a közösség által előállított érték, nevezett részét saját céljaira, vagy saját tulajdona gyarapítására fordítja, még ha az, termelőeszköz is!

A kapitalista társadalom alkotmányos tolvaj társadalom! Ahol a tolvajlást, az ingyenélést törvény támogatja!


Csatlakozó írás: Alkotmányos tulajdon.

megyerimihaly
Debrecen. 2009. december 08.
   

 

[b]Vádolom![/b]

Azokat, akik nem éltek a felkínált lehetőséggel!

[b]A szocialista társadalmi-gazdasági rend Magyarországon elért eredményeihez csatolva a függetlenséget, a többpártiságot csaknem egy tökéletes, kölcsönös szolidaritáson (közmegegyezésen) nyugvó osztály nélküli társadalom kialakítására nyílt lehetőség![/b]

[b]Akik[/b] eladták az annyi vért és szenvedést feláldozó magyarság több mint, ötszáz éves küzdelmét a függetlenségért!

[b]Akik[/b] megtévesztették a népet, mert, tömeges szegénység és nyomor árán teremtettek, kevesek számára érdemtelen gazdagságot!

[b]Akik[/b] kiszolgáltatták az országot a spekuláns nemzetközi tőkének!

[b]Azokat,[/b] akik olyan bűnös gazdasági és társadalmi rendszerbe fordultak vissza, ahol nincs, és nem lehet társadalmi béke!

[b]Vádolom[/b] a politikai pártok, a társadalom vezetőit, akik vizet prédikálnak, és bort isznak

[b]Népbutítás, hazugság,[/b]’ amit művelnek.

[b]Szavakban, kijelentéseikben,[/b] fel akarják számolni a szegénységet, teljes foglalkoztatást, esélyegyenlőséget kívánnak teremteni.

[b]Cselekedeteikben, tetteikben’[/b] a rendszerváltás következményeként, a tulajdonviszonyok megváltoztatásával újra osztálytársadalmat (tulajdonos és bérmunkás) teremtettek, amelynek profit és magántulajdon alapú kirekesztő tulajdonsága, munkanélküliséget, ezzel együtt esélyegyenlőtlenséget, szegénységet hoz létre!

[b]Maguk is tudják,[/b]’ hogy ebben a kapitalista társadalmi rendszerben a teljes foglalkoztatás, az esélyegyenlőség, és a teljes szolidaritás, vagyis a közmegegyezés nyilvánvaló lehetetlenség, fából vaskarika!

[b]Ha pedig nem tudják,[/b]’ akkor műveletlenek és tájékozatlanok, [b]’tehát alkalmatlanok! [/b]

[b]Ha pedig mégis tudják’[/b] és továbbra is, [b]’hitegetik, becsapják a népet,[/b]’ akkor [b]’bűnözők,[/b]’ mert a hatályban lévő törvények segítségével, továbbra is jogtalan áldozatokra kényszerítik a kiszolgáltatott tömegeket!

[b]’Nincsen harmadik út!’[/b]

Debrecen 2010-03-05                                                                                                             megyerimihaly (mmihaly23)

[b]Komment:

Húsz év bűnös törvényhozóinak hatalma!

Rendszerváltókként Hazugok és Tolvajok! Hazugsággal megtévesztették a népet, ellopták, elosztották az állami és szövetkezeti vagyont!

Nincs vagyonleltár, nem tudnak elszámolni!

A rendszer törvénybe (alkotmánymódosítás) iktatásával, Rablók! Törvénybe foglalták a kizsákmányolás, a tulajdonból való ingyenélés lehetőségét!

 

mmihaly23[/b]

 

                         Korunk kapitalizmusa

                                          Szándékos képzavar

                               A szocializmus nem kommunizmus[/b]

 

Korunk kapitalizmusa egyre sűrűbben keveredik nagyobb és még nagyobb bajba, ennek érdekében minden lehető eszközt megragad, hogy igazolja önmagát, hogy konzerválja társadalmi, termelési viszonyait. Garantálja a társadalmi rendszer haszonélvezőinek további jólétét és hatalmát.

[b]Ennek a törekvésnek egyik legfontosabb eszköze az ideológia, a tömegek tudatformálása.[/b]

Ezért fontos és óriási jelentőségű, az iskolai alapoktatástól kezdve a felsőoktatási intézményekig bezárólag, a sajtó, a tömegkommunikációs eszközök (rádió, televízió, számítógép) birtoklása, irányítása.

 

[b]Melyek korunk kapitalizmusának fő és egyre sűrűbben bekövetkező bajai?[/b]

Csak a legfontosabbak, de éppen elegendőek ahhoz, hogy indokolja a változás szükségét, de a mikéntjét is.

 

[b]1., A termelőeszközök zömének (tőke) magántulajdona kizárja a teljes foglalkoztatottságot.[/b] Hiszen a tulajdon önmagában is kirekesztő intézmény, termelőeszközök esetében, pedig csak szigorúan a működtetéshez szükséges létszám hozzáférését engedi meg a haszon megszerzése érdekében.

 

[b]2., A tudományok termelőerővé válása tovább növeli a munkából kirekesztett tömegek nagyságát![/b] (Automatizáció, új technológiák, új, nagyobb termelékenység sokoldalú termelőeszközök, új anyagok, stb.)

 

[b]3., A 2 pontból következően tömegtermelés versenye, csak a profit érdekeltsége! Folytatása megbontja a kínálat kereslet egyensúlyát, (de a magánérdek a profitérdekeltség ezzel mit sem törődik, kis hal, nagy hal elv) túltermelési válságok következnek be.

 

4., A 3 pont egyenes következménye a „pénzügyi válság”, mikor is a felhalmozott eladatlan készletek, és a munka nélkül maradt tömegek, adósságként jelennek meg.[/b]

(Az eladatlan készletek tartalmazzák az egyszer már kifizetett anyagot és az előállítás költségeit, a munka nélkül maradt tömegeknek, pedig enni és lakni kell! Nincs újratermelés nincs forrás!)

 

[b]5., A  kapitalista társadalom osztálytársadalom, ennélfogva kirekesztő. Nem lehet társadalmi béke, esélyegyenlőség, közmegegyezés, és szolidaritás.[/b] Ez még akkor is így van, ha a termelőeszközök tulajdonosai részvényesek, mert hiszen a nyereség nagyobb része a részvényesek osztaléka lesz, a társadalom helyett!

[b]Mert, egy kicsit bővebben[/b]

A tudomány termelőerővé válásából következően az értéket előállítók (alkalmazottak, bérből és fizetésből élők) száma folyamatosan csökken!

DE!

A jóléti államokban egyre és folyamatosan nő azoknak a száma, akik vagyonukból (részvények, betétek ingatlanok, vállalkozások) hozamaiból, kamatokból, mindenféle értékteremtés nélkül élnek, ingyen és jól!

EZEK luxusfogyasztását, valamint az egyre növekvő munkából kirekesztett munkanélkülieket, valamint a polgári demokrácia szülöttét az egyre szélesedő lumpen réteget továbbra is nekik (az alkalmazottaknak, a bérből és fizetésből élő, értéket elő állítóknak) kell eltartani!

[b]Ezért a nyugati világ a fejlődés helyett válságokkal küzd! A nyugdíj korhatárok kitolása, a szociális juttatások csökkentése, mind – mind fentiek következménye

 

 

Félelem és manipuláció.[/b]

Ezzel természetesen legalább annyira tisztában vannak, régtől fogva tudják, olyannyira, hogy mint az írásom kezdetén említettem, a mentális manipulációt már gyermekkorban, az iskolában elkezdik.

Majd a demokráciák állampolgára szinte egész életén át, a sajtóból, médiából naponta meggyőződhet a világ más országaihoz képest, páratlan állampolgári lehetőségeiről.

[b]Korunk kapitalizmusának alapvető hazugsága, demagógiája, egy a valóságban nem létező eszme, amelyet valóságként állít be, és ebbe a fogalomba illeszti, helyezi el minden további érvelését a kapitalista társadalom mindenek felettiségét![/b]

Ha pedig már az alapgondolat hamis, és hazug, ebből következően, minden erre épülő magyarázat sem lehet más, mint, hazug és hamis! Tételesen nyomon követhető, materiálisan igazolható!

A kinyilatkoztatások és a cselekedetek ellentmondásaiban, azok eredményeiben!

Egészen leegyszerűsítve, bort iszik, és vizet prédikál.

 

[b]Ez az alapeszmény a szabadság (freedom), amely fogalomba illeszti a polgári ideológia az egyéni és csoportérdekeket (tulajdon és vállalkozás), amely nem egyéb, mint a közösség tagadása.

Ebből származtatja aztán a szabad vállalkozást (free enterprise), és a tulajdon szentségét (sacred property) is.[/b]

Vagyis szentesíti a [b]magántulajdon alapú tőkefelhalmozást (termelőeszközök, pénztőke), amely a tulajdon hatalmát, kényszerét jelenti, a tőketulajdonnal nem rendelkezőkre, az értékteremtőkre, vagyis az alkalmazottakra, akik munkájukért cserébe, bért, fizetést kapnak.[/b]

Az eladási ár és a termelési költségek közötti különbözet a haszon, [b]a profit.

A tőketulajdonosok, vagy (részvényesek) ehhez befektetéseik révén munka nélkül jutnak hozzá.[/b]

[b]A pénztőke működése esetében, egy alapítóösszeg mellett kölcsön vesznek (betétesek pénzét kezelik) és kölcsön adnak! A kamatkülönbözetből tartják el magukat és a hivatalt!

Itt is a tulajdonosok azok, akik munka nélkül jutnak jövedelemhez![/b]

 

Közszájon forog még, korunk kapitalizmusára használt, mintegy szociális gondoskodásaként aposztrofált, a kirekesztettek és munkanélküliek segélyezéséből származó kifejezés, [b]a szociális piacgazdaság.[/b] Szánalmasan nevetséges.

 

Azt gondolom, kár lenne többet fecsegni a kapitalista gazdaság működéséről, mert a lényege leegyszerűsítve a fentiekben leírtak szerint működik.

Ebből a kis összefoglalóból azonban az is világosan kitűnik, [b]hogy kiknek van félelemre okuk a polgári demokráciákban! Ha a félelem nem jelent mást, csak annyit, hogy a kényelmes élet megteremtését csak munkával lehet elérni, sokuknak van félnivalója![/b]

 

Ezek az emberek viszont jelenleg a kapitalista demokráciák urai, irányítói! Nem engedhetik meg, hogy világos és tiszta képet lásson a társadalmuk saját társadalmukról sem, még inkább, pedig egy igazságosabb társadalomról.

Ezért kezdik el már az alapfokú oktatásban és nevelésben a gondolatok befolyásolását egészen addig, míg ezek a hamis ideák, szinte meggyőződéssé nem érnek!

Az amerikai (USA) állampolgár ma azt gondolja magáról és hazájáról bárhová is kerül a világon, hogy ő és az ő hazája, a világ legszabadabb, legokosabb, legerősebb, legszebb országa és polgára a világon!

És azt tudja a szocializmusról, hogy ott mindenki egyenlő, hogy ott minden közös, hogy akinek más véleménye van, azt börtönbe zárják, rettentő szegénység és robot van estétől reggelig! Totalitárius önkényuralmi rendszerről és kommunizmusról beszélnek!

Azt sem tudják mi fán terem a szocializmus, mert nem is tudhatják! Nincs kitől megtudni.

 

Ez a szándékos képzavar, mert ezeket a szörnyűségeket senki nem akarja.

 

[b]Ezért én most leírom. A szocializmus nem kommunizmus![/b]

 

A szocializmus olyan közmegegyezésen alapuló osztálynélküli társadalom, ahol kötelező és teljes körű foglalkoztatás van. A termelőeszközök túlnyomó része, a bankok teljes egészében állami tulajdonban vannak. A társadalom alapja a munka, elosztás a közösség megítélése szerint demokratikusan, megérdemeltség szerint! Kötelező és ingyenes alapfokú oktatás, ingyenes közép és felsőfokú képzés. Teljes körű társadalom és betegbiztosítás.

A szocializmusban lehetnek tőketulajdonnal rendelkező vállalkozók, mindaddig, míg a közösség, az állam érdekeit nem sérti. A szocialista rendszer elismeri a munkával szerzett tulajdont, az öröklés jogát.

Szükségét érzem, hogy leírjam, mert egyszer ez már megvalósult Magyarországon, kizárta az ingyenélést, megszüntette a fenyegető bűnözést, biztos megélhetést, tervezhető jövőt, szociális biztonságot jelentett!

[b]Mindezeket mi 40 éve 1968 – ban elmondhattuk![/b]

 

A mai harmincéveseket már a fenti képzavarra oktatták és nevelték

 

De azért mi látjuk, látnunk kell, hogy az USA – nak még tíz évbe és 856 milliárd dollárjába fog kerülni, ha egyáltalán meg tudja valósítani, amelyet Magyarország már 1968 – ban megvalósított, vagyis a teljes betegbiztosítást!

A szabadság országában, ebben az évben lőtték agyon Martin Luther Kinget, ebben az évben léphetett fel színes bőrű olyan tömegközlekedési járműre, ahol fehérek utaztak.

 

Azért ebben az országban él ma 37 millió amerikai szegény is, 13,5 millió munkanélküli,

és 53 millió egészségbiztosítás nélküli ember is, de a biztosítottak között is százezrek halnak bele gyógyítható betegségekbe, mert a teljes körű biztosítást ők sem tudják megfizetni, ugyanis ebben az országban is kapitalizmus van

 

[b]És azt is látnunk kell, hogy ezek a fejlett kapitalista demokráciák kihasználva technikai, technológiai, financiális fölényüket, multinacionális tőkekivitel formájában, könyörtelenül újra gyarmatosítanak, újra kihasználják a fejlődő országokat, tovább gyarapítva gazdagságukat, ha kell mindenáron, fegyveresen is folytatják hatalmuk kiterjesztését![/b]

 

Így látom én 2009. szeptember 18.-n korunk kapitalizmusát!

Debrecen

Megyeri Mihály

 

[b]Alkotmányos tulajdon

 

A tulajdon szentsége

(Sacred property)

Tőketulajdon és személyi tulajdon’[/b]

.

A tulajdonról általában, nagyon sok helyen, és nagyon sokszor esik szó, különösen ebben az elvadult újkapitalizmusban, amelyben Magyarország ma a fejlett nyugat félgyarmataként kapitalizálódott!

A nyugat jelen kapitalizmusa a magántulajdonra és annak társulásaira támaszkodik.

Vezérlő eszméje, fétise a pénz, profit és hatalom. Egyszóval a tulajdon hatalma.

Tulajdon fogalma alatt, most elsősorban a gazdaságot működtető tőke fogalmát értjük.(termelőeszközök, finánctőke)

A személyi tulajdon, amely a létfenntartásunk minőségét, mindennapi fogyasztásunkat jelenti az a fentiek következménye, fényképe a társadalomnak.

Lássuk!    

[b]’A tulajdon szentségét garantálni kell, mert ez sarokköve és biztosítéka a civilizációnak.

Mondják és hangoztatják a kapitalisták.

 

A kapitalizmus azonban bűnt követ el, mikor a tisztesség álarcába burkolózva

megsérti a társadalom alapvető, szociális biztonságát, indokolatlan, igazságtalan tulajdonviszonyokat teremt a társadalomban![/b]

 

Az alkalmazottak által megtermelt javak nem maradnak az alkalmazottak kezében, nem kerülnek azok között szétosztásra, nem élvezik jogos tulajdonuk hasznát.(lokális és társadalmi viszonylatban sem)

 

[b]Így a kapitalisták (tőkések), saját maguk azok, akik megsértik és tagadják a tulajdon szentségét! Mert hamis törvények által támogatva, eltulajdonítják azt, jogos tulajdonosaiktól!’[/b]

 

A tulajdon, törvény által biztosított hatalma diktál! A (tőke) tulajdonnal nem rendelkező, kiszolgáltatott a kis, vagy nagytulajdonosnak. A kis tulajdonos (vagy részvényes), pedig a többségi tulajdonosnak, vagy a nagytőkének!

 

[b]Az alábbi két bekezdés, idézet a módosított alkotmány magyarázatából. Szándékosan meghagytam az idézőjeleket is, melyekről ’a polgári ideológia általában megvetéssel beszél, de cáfolni nem tudja’

Nem véletlenül, hiszen szeretnék, ha ezeket a fogalmakat az értékteremtő alkalmazottak örökre elfelejtenék![/b] 

A szocialista tulajdonviszonyok: a szocialista felfogás és politikai gyakorlat a magántulajdon (termelési eszközök, tőketulajdon) felszámolására irányult. Ennek ideológiai alapja az, hogy a magántulajdon a tulajdon nélküliek kizsákmányolásával jár. Eszerint a magántulajdonra épülő társadalomban a „dolgozók” politikailag és jogilag is alávetett helyzetben vannak. A magántulajdon és az erre épülő társadalmi rend megszüntetése tehát a tulajdon nélküliek felszabadítását jelenti.

A „legmagasabb rendű” tulajdon a társadalmi tulajdon, aminek két formája volt: az állam tulajdon (termelési eszközök zöme) és a szövetkezeti tulajdon. Az állami tulajdont egységesnek és oszthatatlannak tekintették. A személyi tulajdon tárgyainak köre az újratermelést nem biztosító javakra terjedt ki, amelyek ily módon a „kizsákmányolás forrásai” nem lehettek. 

[b]’Az alkotmány alábbi módosításaiban keveredik a bűn, a szentséggel.’[/b]

És íme a magyarázat és a módosítások.

[b]’Az új tulajdoni viszonyok kiépítésének lényeges pontja a tulajdon alanyok szerinti megkülönböztetésének, a társadalmi, ezen belül is az állam tulajdon túlsúlyának és jogi preferálásának tilalma’[/b]

Ez a jól hangzó demagógia Jupiter és az Ökör példájára emlékeztet.[b]’Egy, a társadalomban élő egyén személyes érdekeinek súlyát, mértékét, értékét egybevetni az egész társadalom érdekeinek súlyával? És ezt a demagógiát a nyugati társadalmakban, már gyermekkorban elhintik, mint a szabadság jelképét el is hitetik velük, mindaddig, míg nem szembesülnek a hatalommal.[/b]’ Ehhez, azért bátorság kell, vagy nagyon butának kell tekinteni a társadalom valamennyi tagját!

[b]’Az Alkotmánybíróság értelmezéseiben „abszolút védelmet a személyiségi jogoknak és nem a tulajdonnak ad”[/b].(Ebben a vonatkozásban ez a megállapítás nem normális, értelmetlen, elvont! A kettő, tulajdon és tulajdonos, nem létezik egymás nélkül!)

[b]’A tulajdonosok, ill. a tulajdoni tárgyak hierarchikus megkülönböztetését, azaz a tulajdoni alanyok szerint megkülönböztetett tulajdonformák preferálását v. diszkriminálását megszüntetve a módosított alkotmány kimondja: „Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül”.’

Miután a módosított alkotmány megszüntette a tulajdon tárgyi formáit (személyi és termelőeszköz, azaz tőketulajdon),[/b] lehetővé kellett tenni annak törvényes felhasználását, deklarálni kellett a vállalkozás és a szerződés szabadságát is [b](vagyis törvényesíteni a tulajdon kényszerének alkalmazási lehetőségét a haszonszerzésre, és a spekulációra) magánemberek számára![/b]

És íme ez is megszületett!

[b] ’„A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát” – deklarálja az alkotmány. (9. § (2) bekezdése.

Konklúzió.

Így válik a törvény a bűn cinkosává! Valamennyi tőkéstulajdon érdemtelen tulajdon, mert a tulajdonosok jóléte az értékteremtők munkájából származik. A munkából kirekesztett tömegek nélkülözése, pedig az ő lelkükön szárad. Jólétük, luxusfogyasztásuk, magánvagyonuk, alkalmazottaik kizsákmányolásából, az állam megrövidítéséből, hamis törvényeken alapul! Elszámoltatásuk (vagyonvizsgálat), ezen törvények alkalmazásával történik, ezért jogos és a törvényeknek megfelel!’[/b]

A társadalom nézőpontjából azonban ez a javak erőszakos eltulajdonítása, egyszerűbben rablás! [b]Államosítása vitathatatlanul jogos, és erkölcsös![/b] A büntethetőség és kártérítés mértéke lehet, csak a mérlegelés tárgya.

Ha azonban, a tőke (pénztőke és egyéb termelőeszközök) társadalmi tulajdonban vannak, ez a bűn azonnal erénnyé változik, mert a társadalom célja a szociális biztonság, az előállított értékek, pedig az egyéni biztonság mellett, lokális és társadalmi célokra fordítódik!

Megyeri Mihály, Debrecen. 2009 – jún.- 23.

Komment:

Bűnöző törvényhozók hatalma!

Rendszerváltókként Hazugok és Tolvajok! Hazugsággal megtévesztették a népet, ellopták, elosztották az állami és szövetkezeti vagyont!

A rendszer törvénybe iktatásával Rablók! Törvénybe foglalták a kizsákmányolás, a vagyonból való ingyenélés lehetőségét!

mmihaly23

 

 

[b]A jövő társadalma

 

Új Alkotmányos Szocializmus! A kapitalizmust felváltó új társadalmi berendezkedés![/b]


Magyarországnak és a volt szocialista országoknak össze kellett omlani ahhoz, hogy megtapasztalják a szocialista társadalom magasabbrendűségét, amely előbb – utóbb szükségszerűen fel fogja váltani az egyre növekvő ellentmondásokkal terhelt kapitalizmust!

[b]Ezt a szükségszerűséget a termelési viszonyok változása kényszeríti ki, amely a tudományok termelőerővé válásából és a kapitalista demokrácia alapvető ellentmondásaiból fog következni!

A szocializmus nem utópia. A fejlődés objektív szükségszerűségének következménye.[/b]
Mint, ahogy a természetben, a fejlődés csak egy irányban halad, a tökéletesebb irányában. Megtorpanások, visszalépések vannak, de mindezek szinte csak azért történnek, hogy még nagyobb erővel kényszerítsék ki a fejlődés szükségszerűségét!

Ezt a Gorbacsov kezdeményezte reformfolyamatok kudarca, jellemzi leginkább. Korai volt még a reform! A szovjetunió széthullása, ugyan az [b]Orosz állam nyereségeként könyvelhető el, ugyanakkor, az orosz nép vesztesége is![/b] Miután az oroszok ma is a világ területileg legnagyobb,(17millió négyzet km.), természeti kincseket tekintve a leggazdagabb országa, tudományos technikai, technológiai színvonalban is a világ élvonalát képviseli, nagyhatalmi státuszából semmit nem veszített. Sőt megszabadult a kötelező nemzetközi szolidaritástól, hatalmas katonai arzenáltól, és egy csomó kolonc országtól!

A csatlós Közép-Kelet európai országok esetében már ugyanez nem mondható el, mint ahogy az Oroszoktól leszakadt országokról, sem, akik a szocialista tulajdonviszonyaikat megszüntetve elindultak a ,,Kánaán" felé.
[b]Felszámolták nemzetgazdaságukat, kiszolgáltatva a nemzetközi tőkének, vödörből a kútba estek.
Nemzeti vagyonvesztéssel, és súlyos szegénységgel megtetézve, partnerség helyett a nyugati demokráciák újgyarmataivá váltak.[/b]


Azok a szocialista berendezkedésű országok, akik megmaradtak a szocialista társadalmi rendszer keretei között a kapitalista gazdasági válság ellenére is, nem hogy visszaesést, hanem folyamatos gazdasági fejlődést mutatnak. Ennek, igen csak egyszerű oka van, mégpedig az, hogy[b] a Gazdaság, nagyrészt társadalmi tulajdonban van, és a társadalom célkitűzéseit valósítja meg!

Olyan társadalmi berendezkedés, amely az államot alkotó földrajzi terület határain belül élő nemzet (nép) különböző csoportjainak (foglalkozás, lokalitás, képzettség) közmegegyezésén, kölcsönös, törvényben rögzített szolidaritásán alapul![/b]
Ha a földrajzi határokon belül csak azonos (államot alkotó) nemzetiség él, nevezhetjük akár nemzeti szocializmusnak is! Nem kell ennek feltétlenül idegengyűlöletté válnia! [b]Az egészséges nacionalitás, erény! Hagyományaink, nyelvünk, történelmünk, földrajzi környezetünk tisztelete, ápolása, kifejezetten közösségalkotó tulajdonság![/b]
Ha az állam területén több nemzetiség (tekintélyes létszámú etnikum) is él, már nem beszélhetünk nemzeti szocializmusról, mert itt már a közmegegyezésnek, az államot alkotó nemzetiségeiről is kell szólnia. Tehát csak népi közmegegyezésen alapulhat.

[b]A szocializmus lehet sokszínű, változatos, de a legfontosabb alapvetéseit soha nem nélkülözheti. A társadalom teljes szolidaritását, amely nem csak az együttérzést, hanem a kölcsönös felelősséget és kötelezettséget is jelent![/b] A kötelező és teljes foglalkoztatás, amely elsősorban szociális biztonságot és esélyegyenlőséget jelent (egészségügy, oktatás, társadalombiztosítás), de alapja az értékteremtő ember önmegvalósításának, gátja az ingyenélés és bűnözés lehetőségének!
[b]Ezen alapvetések megteremtéséhez, csak a túlnyomórészt társadalmi tulajdonban lévő termelési eszközök, és a teljes nemzeti tulajdonú finánctőke adhat biztosítékot.

Hogy miért?

Mert a hatalom eszköze a tőketulajdon![/b]

Tőketulajdon fogalma alatt, pedig köztudottan az érték előállításra alkalmas eszközök értendők (termelési eszközök, pénz, természeti kincsek)

[b]Néphatalomról, pedig csak akkor beszélhetünk, ha termelőeszközök zöme és a finánctőke társadalmi (népi) tulajdonban vannak!

Az elosztást tekintve,[/b] pedig a közösség megítélése szerint, demokratikusan, érdekvédelmi szervezetek és többpárti alapon, kollektív szerződésekben rögzítve, képzettség és szaktudás kategóriában minőség és mennyiség szerint.


[b]Annak a fajta, ,,többpártrendszernek", mint a kapitalista polgári demokráciákban működnek, hogy tudni illik a társadalmi alapokban, mint az alkotmányosság, az alkotmányos rend keretein belül kell, hogy alakuljanak és működjenek, ebben a társadalmi rendben, sem lehet semmiféle akadálya!

 

A jövő útja nem lehet más, mint a több pártrendszerben működő „Alkotmányos szocializmus”! [/b]
Ahhoz viszont az alkotmányt, a fentiekben leírtak szerint át kell szabni!

[b]Vagyis a társadalom működésének alapjai törvényben legyenek rögzítve, és ez közmegegyezésen kell, hogy alapuljon!


Mint ahogy ezt tették az 1949 - es szocialista alkotmánnyal is a rendszerváltás idején, annyi különbséggel, hogy a közjóváhagyás, és tájékoztatás elmaradt!

 

Ez módosított kreálmány tele van hazug, hamis állítással! Úgy ahogy van közösség és társadalomellenes![/b]

A nemzeti hagyományokat, társadalmi igazságosságot, nyelvet, közösséget, szokásokat igazán ápoló a békés globalizáció irányában haladó, osztály nélküli, társadalmak valósíthatnak csak meg igazi internacionalista közösséget!
[b]Sokféleségében, sokszínűségében, mégis egyenlőségében válhat globálisan egységes emberiséggé a föld lakossága.

A jövő nem képzelhető el, egy bizonyos szinten felüli, magántulajdonban lévő tőketulajdonnal több okból is![/b]

Ezeket az okokat részletesen elemeztem előző írásaimban!

[b]Morálisan megalázó, megosztó, nyerészkedő, kirekesztő, közösségellenes kapitalista termelési módot, (párhuzamosan a tudományok termelőerővé válásával) szükségszerűen fel kell, hogy váltsa a fejlett termelési eszközök birtokával rendelkező közösség, a tulajdonos  társadalom.

Mert a hatalom eszköze a tőketulajdon![/b] Csak így valósítható meg teljes foglalkoztatás, az emberi értékek kiteljesedése az igazságosabb, egészségesebb és boldogabb, könnyebben élhető[b] jövő társadalma!

 

Ezeket szükséges alaptörvényben, az Alkotmányban rögzíteni, amely többpárti egyetértésen és közmegegyezésen kell, hogy alapuljon (népszavazás)! Megváltoztatását, pedig, csak népszavazás dönthesse el!

 

Csak ekkor mondhatjuk azt, hogy ez a Nép demokráciája![/b]


Megyeri Mihály
Debrecen 2009-10-14

Csatlakozó írások: Alkotmányos tulajdon
Korunk kapitalizmusa
Kapitalista csapda
Neoliberalizáció és globalizáció
Újgyarmatok
Európa cselédei
Ha jók lesztek, és szót fogadtok

          [b]Felhívás

                                                                                                                                              Magyar föld – Magyar haza

 

Haza – háza! Hona – otthona! Szülő – szülőföldje!

 

Kinek az otthona, kinek a hazája kinek a földje legyen ez az ország?

 

Über magyaroké, a grófok, bárók, gyárosok, kulákok és nagypolgárok csapatáé, a törvényes gazembereké?

 

Nyerészkedő zsidóké, bankárok és kereskedők nemzetközi bűnszövetkezeteké?

A leszbikusok és homoszexuálisok, bűnözők, és a lumpen társadalom fészke legyen ez a föld?

 

Vagy új hazugoké, akik változatlanul kizsákmányolók és elkötelezettek?

                                  

                                        NEM! És NEM!

 

Elég a népbutításból![/b]

 

Még mindig itt vannak közöttünk!

 

Ki nem látja, hogy szolga nép lett a magyar nép?

 

Van még valaki, aki kételkedik abban, hogy kiszolgáltatott nép lett a magyar nép?

 

Mégis a vállunkra emeljük őket?

 

[b]DE, vigyázzatok, mert új hazugok jönnek!

 

                                          NE ENGEDJÉTEK!

 

Hogy ez az ország újra az URAK és szolgák, a GAZDÁK és cselédek, a BANKÁROK és adósok, a kiszolgáltatott tömegek országa legyen!

 

Legyen ez az ország a dolgos, értékteremtő magyar nép országa!

 

Az emberi méltóságot, a szolidaritást, a munka becsületét vissza kell állítani!

 

Törvényben, az alkotmányban kell garantálni a kizsákmányolásmentes, munka alapú társadalmi rendszert!

 

Az ellopott munkahelyeket vissza kell államosítani!

 

Erős nemzeti vagyont, stabil gazdaságot, többpártrendszerben működő, független államot kell teremteni!

 

Teljes foglalkoztatást kell létre hozni!

 

Minden munkaképes állampolgár számára tudása, tehetsége szerint, legyen kötelező a munka!

Munkahelyén, vagy vállalkozásában egyaránt!

 

A jövedelmeket demokratikusan, érdemeltség szerint kell elosztani!

 

Boldoguljon minden egyén és közösség tehetsége és tudása szerint, minden megkülönböztetés nélkül!

 

Legyen ez az ország a rend, a nyugodt munka, független értékteremtő Magyarság országa!

 

A Független Demokratikus Magyar Népköztársaság!

 

Ezennel elindítom ezt a mozgalmat „Független Magyarság” néven!

 

Akik elfogadják az alapgondolatot, csatlakozzanak!

 

Jelentkezzetek az alábbi címre![/b]

mmihaly23@gmail.com

 

Megyeri Mihály

Debrecen-2008-aug.-25.

 

[b]Miért teszem?

 

Mert[/b] tudom, hogy miért van így körülöttünk a világ, mint ahogy van!

Mert tudom, hogy lehetne sokkal, de sokkal jobb és igazságosabb is!

Mert van tapasztalatom abból is meg ebből is!

Mert gyakorlati és lélektani tapasztalatom van azokban a kérdésekben, amelyekhez azok nem érthetnek, akik nem élték meg, nem tapasztalták meg!

Mert akik csak olvastak, hallottak, esetleg ideig-óráig látták is az emberi lét nehezebb oldalát, nem tudhatják, nem érezhetik, nem foghatják fel testi-lelki reakcióit, motivációit!

Mert abban a környezetben nőttem fel, ahol az ország többsége neveledett fel!

Mert láttam nagyszüleim, szüleim és a környezetük mindennapi küzdelmét a puszta megélhetésért!

Mert közvetlenül megtapasztaltam ennek a küzdelmes életformának a szó szerinti szenvedését!

Mert mikor törekhordóként (a pelyva lyukban) dolgoztam a cséplőgépnél gyerekként, azt nem lehet elfelejteni! Csak az tudhatja, aki azt csinálta!

Mert apró gyerekként cipeltem volna a bekötött búzakévét, de az istennek se bírtam, mire odaszólt az én drága apám. Mondjad neki kisfiam, hogy „Gyere kedves búza kéve”. Bizony nem jött az úgy sem!

Mert láttam, hogy a küzdelmes nehéz munkából élő emberek életük munkája csak a mindennapi kenyérre és fedélre volt elég!

Mert amennyire időm és módom volt tájékozódtam a világ és hazám történelméről, irodalmáról!

Mert olvastam Zola Zserminálját, Dickens Twist Olivérét, Móricz Árvácskáját, Katona József Bánk Bánját, Szabó Pál Talpalattnyi földjét, és Villont is!

Mert az én életem során már elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy nem léteztek már „kasztok”, hogy a nemzeti közmegegyezés elérhető távolságba került!

Mert az én életem során elérkeztünk oda, hogy az emberi kapcsolatokban nem a tulajdon döntötte el az alá és fölérendeltségi viszonyt!

Mert az én életem során elérkeztünk egy TÖBBSÉGI TÁRSADALMI RENDHEZ, amely rendhez hozzátartozott a munka!

Mert ez a rend kizárta az ingyenélést, a kizsákmányolást és a spekulációt!

Mert rendre szükség van!

Mert a rend nem más, mint szolidaritás!

Mert mint Makarenko mondta, büntetlek, mert szeretlek! Nem engedem, hogy hajléktalan legyél!

Mert, tudom, hogy azért gyávák, mert azt a kicsit féltik, mert ha azt is elvesztik?

Mert apám, őseim vére és verejtékhullatása, Kölcsey mondata „Megszenvedte már e nép a múltat s jövendőt”

[b]Mert ezer éves keserűség önti el a szívemet, mikor látom a gazemberek országlását!

 

Megyeri Mihály

Debrecen-2008-aug.-31.[/b]

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.